4-77

4-77

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 14 MEI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen over «het afschaffen van de gelijkgrondse spoorovergangen in de stations van Turnhout en Geel» (nr. 4-777)

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - In het weekend van 16 en 17 mei wordt in het station van Turnhout de gelijkgrondse overgang om van spoor 1 naar spoor 2 te gaan uitgebroken. Vanaf dan moeten de reizigers elke dag via de overweg omlopen. Dat betekent een omweg voor vele reizigers die gewend zijn de kortste weg te nemen en vaak gehaast zijn. De vrees bestaat dan ook dat spoorweggebruikers in plaats van om te lopen dagelijks de sporen zullen oversteken, terwijl er in het kader van een verhoogde veiligheid een mediacampagne van Infrabel loopt die wijst op de gevaren van een aanstormende trein.

Volgens mijn gegevens is de gelijkgrondse spoorovergang van Infrabel en stelt Infrabel onvoldoende personeel ter beschikking om toezicht te houden. Concreet betekent dit echter dat reizigers vanaf dit weekend altijd via de overweg van spoor moeten veranderen en dat de spoorwegbomen in het centrum van de stad elk uur vier keer extra naar beneden moeten, wat niet bevorderlijk is voor de mobiliteit.

Volgens mijn informatie heeft de NMBS trouwens dezelfde plannen voor het station in Geel. Maakt deze beslissing deel uit van een algemener beleid? In welke andere stations zal die maatregel eveneens worden ingevoerd en wat zijn de repercussies voor de veiligheid?

Ik zou van de minister dan ook graag vernemen waarom de gelijkgrondse overgang tussen spoor 1 en spoor 2 in het station van Turnhout wordt uitgebroken. Heeft dit te maken met personeelsproblemen in de NMBS Groep?

Meent de NMBS dat over die beslissing voldoende gecommuniceerd werd met de reizigers? Meent zij dat de reiziger moeiteloos de omweg zal maken, terwijl hij gewend is om de kortste te nemen? Wat zijn de repercussies voor de veiligheid van de reizigers?

Heeft de NMBS hieromtrent al klachten ontvangen, zowel van reizigers als van machinisten en vakbonden?

Is de gelijkgrondse spoorovergang in Geel hetzelfde lot beschoren? Hoeveel andere gelijkgrondse spoorovergangen werden de jongste vijf jaar in de provincie Antwerpen uitgebroken? Hoeveel staan er dit jaar nog op het programma?

De heer Steven Vanackere, vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen. - Het oversteken van de sporen in een station via de gelijkgrondse spoorovergangen mag uit veiligheidsoverwegingen alleen gebeuren onder toezicht en begeleiding van bevoegd personeel. Als gevolg van de concentratie van de seinhuizen is dit bevoegde personeel niet langer in alle stations gedurende de volledige periode van het treinverkeer aanwezig. Mevrouw Taelman omschrijft dit als personeelsproblemen, maar eigenlijk heeft het te maken met het concentreren van het personeel in de seinhuizen. Indien de toestand ter plaatse het mogelijk maakt, wordt gezocht naar een ander middel om de sporen over te steken. Dat kan een brug of een tunnel zijn, maar evengoed een nabijgelegen overweg. Aan een overweg kunnen de reizigers in alle veiligheid de sporen oversteken omdat er signalisatie aanwezig is. In het geval van Turnhout zijn er overwegen aan beide uiteinden van de perrons. Als de treinbestuurder in een eindstation over voldoende tijd beschikt, kan het verplaatsen van de trein naar een ander spoor ook een oplossing bieden.

De nodige aanwijzingen worden aangebracht om de reizigers op de hoogte te brengen van de gewijzigde toestand.

In elk geval heeft Infrabel tot op heden nog geen klachten ontvangen over het afschaffen van de gelijkgrondse spoorovergang te Turnhout.

In het station van Geel werd de gelijkgrondse spoorovergang al in januari 2008 afgeschaft. De reizigers kunnen daar de sporen oversteken via de nabijgelegen overweg.

Infrabel heeft geen statistieken over het aantal spoorovergangen dat in de provincie Antwerpen de afgelopen 5 jaar werd uitgebroken. Ook voor 2009 kan geen cijfer worden gegeven, maar ik kan wel zeggen dat de afschaffing van spoorovergangen parallel verloopt met de vooruitgang van het project van de concentratie van de seinhuizen.