4-75

4-75

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 30 AVRIL 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens au vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles sur «la rénovation de la gare Bruxelles-Central» (nº 4-871)

M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice, répondra.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Ik stel vast dat de renovatiewerken in het station Brussel-Centraal de eindfase naderen.

Momenteel bevinden zich op de perrons nauwelijks zitbanken. Alleen rond enkele zuilen is er hier en daar een rudimentaire zitbank. Is het de bedoeling nog extra zitbanken voor de wachtende reizigers te installeren? Zo ja, tegen wanneer? Zo neen, waarom niet?

Vóór de renovatiewerken bevonden zich op de perrons beeldschermen waarop alle informatie in verband met het treinverkeer werd weergegeven. Momenteel zijn er echter alleen beeldschermen op de tussenverdieping tussen de grote hal en de perrons. Ik vind het belangrijk dat dergelijke schermen ook op de perrons worden geplaatst. Met name voor dove en slechthorende mensen is dat essentieel, maar ook veel horende mensen maakten er in het verleden gebruik van, vooral bij vertragingen. Zullen nog beeldschermen worden geplaatst op de perrons? Zo ja, tegen wanneer? Zo neen, waarom niet?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van minister Vanackere.

Het station Brussel-Centraal moet, vooral tijdens de spitsuren, een groot aantal druk bezette treinen verwerken. Door het groeiende aantal reizigers per trein wordt de tijd voor in- en uitstappen steeds langer. Hierdoor ontstaat systematisch vertraging in de Noord-Zuidverbinding, wat op zich de capaciteit van die flessenhals naar beneden haalt.

Infrabel heeft in samenwerking met de NMBS verschillende analyses gedaan met als bedoeling een oplossing te zoeken voor dat probleem, dat eigen is aan Brussel-Centraal.

Die analyses brachten de volgende punten aan het licht. Een overbevolking op de perrons leidt tot extra tijdsverlies bij het in- en uitstappen en bij het toezicht op het sluiten van de deuren. Het is belangrijk om de vrije doorgang op de perrons zo weinig mogelijk te belemmeren door het plaatsen van voorwerpen, zoals banken. Als een trein van spoor verandert, wat in de Noord-Zuidverbinding pas kort op voorhand kan worden beslist, is de kans groot dat een vertraging ontstaat wanneer de reizigers tegen de stroom in naar een ander perron moeten.

Om die redenen heeft Infrabel in samenspraak met de NMBS beslist om in Brussel-Centraal maatregelen te nemen waardoor de wachtende reizigers op de tussenverdieping de aankomst van hun trein afwachten. Ook voor de reiziger wordt daarmee het comfortniveau verhoogd. De aankondigingen worden daar niet verstoord door het geluid van de aankomende treinen.

Dan kom ik bij de concrete antwoorden op de vragen.

Vandaag telt Brussel-Centraal 24 zitplaatsen per perron. Het is niet de bedoeling om dit aantal te verhogen. Op de tussenverdieping van het station bevindt zich de wachtruimte die is uitgerust met stoelen.

Infrabel heeft niet de intentie om op de perrons aankondigingsborden te plaatsen waarop het vertrekspoor van de andere treinen te zien is.

De situatie doet zich trouwens niet enkel voor in Brussel-Centraal. Ook in andere drukke stations, met name Brussel-Zuid, Leuven en Namen, werd onderzocht wat de invloed is van het al dan niet plaatsen van dergelijke aankondigingsborden op de perrons. Telkens werd vastgesteld dat het wenselijk is om in de zeer drukke stations te vermijden dat op de perrons een overbevolking ontstaat. Ook moet het risico op tegengestelde reizigersstromen worden vermeden, en dat niet alleen ten behoeve van de regelmaat van het treinverkeer, maar ook met het oog op het comfort van de reiziger.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Het zou interessant zijn om de resultaten van de analyse van Infrabel en de NMBS met betrekking tot het spitsverkeer en de druk bezochte stations te vernemen. Blijkbaar is het beter om geen beeldschermen te plaatsen op de perrons. Dat lijkt me een beetje vreemd.

Men wil voorkomen dat veel reizigers tegen de stroom ingaan. Er moet echter een goede communicatie zijn en we mogen niet in de fouten van het verleden vervallen. Er moet duidelijk worden aangegeven dat het beter is de trein op de tussenverdieping af te wachten. Nu gaan veel mensen naar beneden om dan weer naar boven te gaan om naar de beeldschermen te kijken. De aanpak gaat dus een beetje tegen de menselijke natuur in: mensen wachten graag op het perron. Ik ben het dus niet volledig eens met de visie die de minister geeft.

Het is ook jammer dat er te weinig zitplaatsen zijn. Ook buiten de spitsuren nemen zeer veel mensen de trein en voor hen zijn extra zitplaatsen wel interessant. Vroeger waren die er en nu niet meer. Ik begrijp dat niet goed.