4-69

4-69

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 26 MARS 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'évocation

Projet de loi modifiant, en ce qui concerne les contrats d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et la loi du 20 juillet 2007 modifiant, en ce qui concerne les contrats privés d'assurance maladie, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (Doc. Chambre 52-1662)

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Overeenkomstig artikel 63-1 van het Reglement wil ik mondeling om de evocatie verzoeken van het wetsontwerp DOC 52 1662/006, met als opschrift `Wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst', waarover afgelopen vrijdag in de Kamer werd gestemd.

De reden waarom ik om de evocatie van dit wetsontwerp verzoek, is eenvoudig: de tekst die nu voorligt, is vooral geschreven op maat van de verzekeraars en houdt te weinig rekening met de belangen van de consumenten en de patiënten.

Ik geef twee voorbeelden.

De werking van de medische index die mensen moet beschermen tegen overdreven premiestijgingen blijft onvoldoende transparant en dus onvoldoende controleerbaar.

Verder vermeldt het wetsontwerp niets over de `meeneembaarheid' van de door werknemers tot aan hun pensioen opgebouwde reserves. Zo blijft het onduidelijk wat er gebeurt wanneer mensen bijvoorbeeld naar een andere verzekeringsmaatschappij overstappen.

Ik reken erop dat dit evocatieverzoek de steun krijgt van het vereiste minimum van vijftien senatoren. Dat zowel leden van de meerderheidspartijen als van de oppositiepartijen tijdens de debatten in de Kamer uitgebreid gewezen hebben op de tekortkomingen van het ontwerp in kwestie, sterkt me in deze overtuiging.

M. le président. - Conformément à l'article 63 du Règlement, Mme Stevens demande que l'on évoque un projet de loi qui vient d'être adopté par la Chambre, en matière d'assurance maladie.

Le Règlement énonce que « si cette demande est adressée par écrit au président et signée par quinze sénateurs au moins, elle est réputée acceptée. Toutefois, la demande peut également être adressée verbalement, en séance, au président. Cette question ne fait pas l'objet d'un débat. La demande verbale est acceptée par l'assemblée si quinze sénateurs au moins l'approuvent. » Cette deuxième méthode utilisée par Mme Stevens est une première pour le Sénat.

Zijn er vijftien leden die de vraag van mevrouw Stevens steunen om dit wetsontwerp te evoceren?

M. Philippe Mahoux (PS). - Notre collègue utilise, pour la première fois, la deuxième méthode prévue à l'article 63-1, mais la première méthode existe toujours. Le problème est donc de savoir si la demande de notre collègue suppose une réponse immédiate et si le fait de ne pas émettre de réponse immédiate implique l'exclusion de la première méthode.

Ce matin, nous avons décidé de la suspension des délais d'évocation. Pour ce projet déjà voté en séance publique de la Chambre, le délai d'évocation prendrait fin à la mi-avril, me semble-t-il.

M. le président. - Le délai prend fin le 20 avril, monsieur Mahoux.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - We mogen niet alles door elkaar halen. De schorsing van de termijnen heeft hiermee niets te maken.

Mevrouw Stevens vraagt een stemming over een mondeling verzoek tot evocatie. Ik stel voor dat we daarover stemmen en nagaan of er al dan niet 15 senatoren zijn die het ontwerp evoceren.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik neem nota van de vraag van mevrouw Stevens. Het is haar goede recht om zich op het reglement te beroepen. Mijn fractie wil die vraag echter eerst rustig onderzoeken. Wij zullen haar verzoek vandaag dan ook niet steunen.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a). - Wij willen hierover nadenken. Als we vandaag ingaan op het voorstel van mevrouw Stevens, kunnen we daar immers niet meer op terugkomen.

M. le président. - La méthode consiste simplement à constater si au moins quinze membres se lèvent pour soutenir l'évocation.

Mme Stevens peut également accepter de retirer sa demande pour donner aux membres du Sénat le délai normal pour l'examen de ce texte.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Wij vragen een stemming. In de Kamer hebben zowel meerderheid als oppositie duidelijk gevraagd dat de Senaat dit wetsontwerp zou evoceren.

M. le président. - Si quinze membres soutiennent maintenant la demande de Mme Stevens, le projet de loi sera évoqué. Si tel n'est pas le cas, le délai continue à courir et le Sénat peut encore évoquer jusqu'au 20 avril.

Wordt de vraag van mevrouw Stevens gesteund?

-Conformément à l'article 63, 1, deuxième alinéa, du Règlement, la demande d'évocation est acceptée par assis et levé.