4-69

4-69

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 26 MARS 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Proposition de loi relative aux alternatives scientifiques à l'expérimentation animale dans le domaine de la recherche biomédicale et à la création d'un Centre belge de toxicogénomique (de M. Philippe Mahoux et consorts, Doc. 4-242)

Discussion générale

De heer Dirk Claes (CD&V), rapporteur. - Deze tekst werd in de vorige zittingsperiode ingediend als een voorstel van resolutie waarin gevraagd werd een wetenschappelijke studie te laten uitvoeren om de betrouwbaarheid na te gaan van het Science Based Toxicology (SBT) programme als een alternatief voor of een vervanging van dierproeven in het biomedische onderzoek. Daarnaast werd gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren voor de oprichting van een Belgisch Centrum voor toxicogenomica. Die resolutie is in de Senaat goedgekeurd, maar wegens de ontbinding van het Federaal Parlement kon de Kamer ze niet meer behandelen.

In deze zittingsperiode werd de tekst door de heer Mahoux ingediend als wetsvoorstel, met daarin de volgende eisen: de oprichting van een Belgisch Centrum voor toxicogenomica, de nodige budgettaire middelen en de uitvoering van een wetenschappelijke studie om de betrouwbaarheid na te gaan van het Science Based Toxicology programme als een alternatief voor of een vervanging van dierproeven in het biomedische onderzoek.

We hebben op vijf verschillende data een bespreking gehad en er is ook een hoorzitting geweest. De kabinetsmedewerker van minister Onkelinx verklaarde daarin dat in 2010 de nodige financiële middelen ter beschikking zullen worden gesteld.

Door verschillende collega's werd voorgesteld om het centrum te vernoemen naar de voortrekker van dit project, de heer Roland Gillet die onlangs is overleden.

Na opmerkingen van de dienst wetsevaluatie werden twee amendementen ingediend en aangenomen. Het geamendeerde wetsvoorstel werd eenparig aangenomen door de 9 aanwezige leden.

Tot slot wil ik de heer Mahoux gelukwensen voor zijn inzet en doorzettingsvermogen met betrekking tot dit voorstel.

M. Philippe Mahoux (PS). - M. Gillet, sénateur honoraire, m'a sensibilisé, il y a de nombreux mois, à la problématique de l'expérimentation animale. Je tiens ici à saluer sa mémoire.

La présente proposition de loi vise à explorer et à développer les alternatives à l'expérimentation animale. Elle vise deux objectifs. Le premier est de réduire l'expérimentation animale autant que faire se peut, sachant qu'il ne sera probablement pas possible de la supprimer entièrement. Le second est d'améliorer la qualité et la fiabilité de l'expérimentation animale. De nombreux scientifiques reconnaissent que cette fiabilité n'est pas totale.

Comme l'a révélé l'audition du professeur Beaufays, les alternatives sont multiples - la toxicogénomique constitue l'une d'entre elles - et se basent sur des principes de médecine expérimentale et de recherche chers à Claude Bernard.

Il est donc apparu nécessaire de créer un centre de toxicogénomique et de lui confier la mission consistant à explorer et à développer les alternatives à l'expérimentation animale.

Comme vient de nous le dire M. Claes, un consensus s'est dégagé en commission quant aux objectifs de la proposition de loi, laquelle est soutenue par la ministre Onkelinx.

Une fois la proposition votée à la Chambre, il appartiendra au gouvernement de mettre cette loi en pratique et donc d'y consacrer les moyens budgétaires requis.

-La discussion générale est close.