4-852/2

4-852/2

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

11 FEBRUARI 2009


Wetsvoorstel betreffende een betere bescherming van vrouwen in het kader van een in-vitrofertilisatie


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW DEFRAIGNE

Art. 4

Het voorgestelde artikel 40bis aanvullen met een tweede lid, luidende :

« Het verbod voor de werkgever om eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking is, behalve voor redenen die vreemd zijn aan de in-vitrofertilisatie, ook van toepassing tijdens de week die volgt op een eventueel mislukte IVF-poging. »

Verantwoording

Bij IVF zijn heel vaak verschillende pogingen nodig om tot een zwangerschap te komen. Een eventueel mislukte poging kan voor de patiėnte moeilijk te verwerken zijn. Het is dan ook belangrijk dat zij ten minste een week de tijd krijgt om van die teleurstelling te bekomen. Vooral omdat de werkgever indien nodig de werkneemster nog steeds kan ontslaan op voorwaarde dat de reden voor het ontslag geen verband houdt met de in-vitrofertilisatie.

Christine DEFRAIGNE.