4-33

4-33

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 5 JUIN 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Ordre des travaux

Mevrouw Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro). - Als voorzitter van de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging stel ik tot mijn grote verwondering vast dat het voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de brutale onderdrukking van de betogingen in 10 maart 2008, niet ingeschreven is op de agenda van vandaag, hoewel het vorige dinsdag in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging door alle aanwezige leden unaniem werd goedgekeurd.

Er werd vertrouwen geschonken aan de rapporteur, mevrouw Schelfhout, om verslag uit te uitbrengen zodat het voorstel van resolutie vandaag in de plenaire vergadering zou kunnen worden behandeld. Waarom staat dat punt niet op de agenda?

M. le président. - La réponse est simple. Le Bureau du Sénat décide de l'ordre du jour de la séance plénière. Or, une large majorité du Bureau a décidé que l'examen de cette proposition de résolution aurait lieu la semaine prochaine.

Mevrouw Marleen Temmerman (sp.a+Vl.Pro). - Mag ik ook vragen waarom?

M. le président. - Le Bureau en a décidé ainsi.

M. Josy Dubié (Ecolo). - Avons-nous la garantie que cette résolution sera examinée et votée la semaine prochaine ?

M. le président. - Elle est inscrite à l'ordre du jour de la semaine prochaine. Telle est la décision du Bureau du Sénat.