4-693/6

4-693/6

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

5 JUNI 2008


Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de procedure inzake huurgeschillen


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN