4-28

4-28

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 8 MAI 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi portant assentiment à l'Accord, conclu par échange de lettres à Bruxelles le 21 décembre 2006, entre les Gouvernements des États du Benelux et le Gouvernement du Monténégro relatif à la suppression de l'obligation du visa de voyage pour les titulaires d'un passeport diplomatique ou de service (Doc. 4-668)

Discussion générale

M. le président. - M. Roelants du Vivier se réfère à son rapport écrit.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Het gaat hier over een overeenkomst tussen de republiek Montenegro en de Benelux. Montenegro was vroeger een deel van Servië. Veel sneller dan men in ons land arrondissementen splitst, werd daar het land gesplitst, omdat beide gemeenschappen dachten dat het beter zou gaan als ze hun eigen boontjes dopten en dus onafhankelijk waren. Dat blijkt ook te kloppen. Een paar dagen geleden heeft de minister van Buitenlandse Zaken een merkwaardige uitspraak gedaan over Servië. Hij zei dat het stabiliteitspact tussen de Europese Unie en Servië eigenlijk maar voor een deel van Servië geldt en dat de provincie Kosovo daarvan is uitgesloten. Kosovo is de provincie waar eerst de Serviërs een aantal moslims hebben vermoord en nadien de moslims een aantal Serviërs. De Serviërs zijn voor het internationaal tribunaal gekomen; de moslims worden nog vervolgd.

Mijn vraag is nu of de overeenkomst waarover we zo dadelijk stemmen, voor de volledige republiek Montenegro geldt. Of worden daar ook enkele provincies uitgesloten? Montenegro is maar klein, het aantal inwoners ligt nauwelijks hoger dan dat van de stad Antwerpen, maar het is onafhankelijk en misschien volhardt men in de nieuwe gewoonte. Het zou dus goed zijn hier duidelijk te zeggen dat het over heel Montenegro gaat, zonder dat een deel ervan wordt uitgesloten.

De voorzitter. - Welk deel dan, mijnheer Coveliers?

De heer Hugo Coveliers (VB). - Dat moet u de minister van Buitenlandse Zaken vragen, want hij is zeer creatief in het vinden van delen van landen die uitgesloten worden.

De voorzitter. - De minister van Buitenlandse Zaken had het over Servië en Montenegro maakt geen deel meer uit van Servië.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Natuurlijk niet, maar de vraag rijst omdat Servië en Montenegro één waren en daarna - terecht - werden gesplitst. Nu verklaart de minister van Buitenlandse Zaken dat ook Kosovo onafhankelijk moet worden. Misschien laat hij ooit ook Vlaanderen nog eens onafhankelijk worden.

De voorzitter. - Dat is al gebeurd.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Nee, Vlaanderen moet nog komen. Kosovo is ook nog niet onafhankelijk. Bepaalde landen stellen dat wel voorop.

De voorzitter. - De commissie heeft het verslag unaniem goedgekeurd.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Dat is geen garantie, voorzitter!

De voorzitter. - Toch wel.

-La discussion générale est close.