4-26

4-26

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 24 AVRIL 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Hugo Vandenberghe au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur «l'accès à l'internet par les zones de police» (nº 4-247)

M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre, répondra.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V-N-VA). - Volgens een regionale Waalse krant hebben de veertien wijkcommissariaten van de lokale politie van de stad Luik nog geen toegang tot het internet. Het spreekt vanzelf dat dit anno 2008 tot heel wat problemen aanleiding kan geven. In het geval van een verdwijning, bijvoorbeeld, ontvangen de politiebureaus de foto's van een verdwenen persoon nog via de fax, wat de kwaliteit van de foto zeker niet ten goede komt. De Luikse wijkcommissariaten zouden reeds vier jaar een internetaansluiting vragen.

Wanneer zal de Luikse politie toegang krijgen tot het internet? Wat zijn de oorzaken van deze vertraging?

Werken nog andere politiezones in ons land zonder internetaansluiting?

Acht de minister het raadzaam maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de politiezones over voldoende informaticamateriaal beschikken om efficiënt te kunnen werken?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik lees het antwoord van vice-eersteminister Dewael.

Alle Belgische politiezones beschikken over een internetaansluiting én maken bovendien gebruik van het beveiligde interne systeem Teamware. Het is wel mogelijk dat niet alle lokale wijkcommissariaten over internet of Teamware beschikken. Om via die kanalen een foto te versturen, moet dus een beroep worden gedaan op een ander bureau. De vraag betreffende de veertien Luikse wijkcommissariaten behoort tot de bevoegdheid van de lokale politieoverheden, maar ik kan verzekeren dat alle politiediensten over meer dan voldoende materiaal beschikken om efficiënt te kunnen werken.