4-18

4-18

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 28 FÉVRIER 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Hugo Vandenberghe au ministre de l'Intérieur sur «le "Mosquito"» (nº 4-134)

M. le président. - M. Charles Michel, ministre de la Coopération au Développement, répondra.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V-N-VA). - Ik heb vorige week een vraag ingediend, niet over de musketiers, maar over de Mosquito. Vanochtend las ik in de pers dat onze musketier Dewael al een antwoord gaf in de pers, maar ik ben blij dat de regering aanwezig is om erop in te gaan.

In ons land zouden al twee personen een Mosquito gekocht hebben. Dat apparaatje produceert een bijzonder onaangename klank die alleen jongeren kunnen horen en wordt aangewend om `hangjongeren' weg te jagen uit winkels, de metro enzovoort. De Mosquito zou enkel via internet te koop zijn.

Mosquito's zijn vooral in Nederland en Groot-Brittannië in trek. De toestelletjes verspreiden een zoemend geluid met een zeer hoge frequentie. Wie ouder is dan 18 jaar, merkt het gezoem niet meer. Jongeren krijgen een snerpend geluid in de oren dat na enkele minuten pijnlijk wordt.

Probleemwijken in Nederland hebben de Mosquito's al enthousiast ingehaald als het nieuwe wondermiddel.

Zwitserland zou het enige land zijn dat aan een verbod van dergelijke apparaten werkt.

Hoe staat de Belgische regering tegenover dergelijke apparaten die vooral aangewend zouden worden om `hangjongeren' te verjagen?

Acht de minister het wenselijk maatregelen te nemen om de verkoop van deze toestelletjes te reglementeren?

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Ik was geschokt door de berichten over Mosquito's. Blijkbaar zouden er in Groot-Brittannië reeds zesduizend geplaatst zijn. We moeten ervoor zorgen dat dit fenomeen niet overkomt naar onze contreien. Vanochtend heb ik dan ook hierover samen met collega Lanjri en collega De Gucht een resolutie ingediend. Misschien zal die resolutie niet meer nodig zijn na het antwoord van de minister.

De heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking. - Ik lees het antwoord van minister Dewael.

Het gebruik van Mosquito's kan mijn goedkeuring niet wegdragen. Ik raad de lokale besturen het gebruik van Mosquito's dan ook af, om verschillende redenen. Het apparaat biedt mijns inziens namelijk geen oplossing voor de onderliggende problemen van de doelgroep, die meteen een andere `hangplek' zal zoeken. Ik ben en blijf ervan overtuigd dat die problematiek het best preventief wordt aangepakt, via jeugdhulpverlening, het aanbieden van alternatieve culturele of sportieve activiteiten en gericht politietoezicht, in goede synergie met het parket, meestal het jeugdparket en dies meer.

Bovendien is geen selectie mogelijk van de personen die aan de hoge tonen van een Mosquito worden blootgesteld: baby's en kleine kinderen die zich bijvoorbeeld in een speeltuin binnen de werkingstraal van een Mosquito bevinden, zouden er ook de nefaste gevolgen van ondergaan.

Mij lijkt de wet van 12 juli 1985 betreffende de bescherming van de mens tegen de schadelijke effecten van niet-ioniserende stralingen, infrasonen en ultrasonen, van toepassing op de Mosquito's. De ministers bevoegd voor Leefmilieu kunnen ter zake meer informatie bezorgen.