4-17

4-17

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 21 FÉVRIER 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur «le service minimum de La Poste» (nº 4-112)

M. le président. - M. Charles Michel, ministre de la Coopération au Développement, répondra.

Mevrouw Helga Stevens (CD&V-N-VA). - Nu De Post staat voor een rationalisatie en reorganisatie ten einde de concurrentie te kunnen aangaan binnen een vrijgemaakte postmarkt, uiterlijk tegen 2011, worden we geconfronteerd met een afbouw van postkantoren. Waar postkantoren verdwijnen, dienen postpunten in de plaats te komen, zodat een minimale dienstverlening gegarandeerd blijft. Maar soms gebeurt het dat een postpunt verdwijnt, omdat de derde partij die het postpunt exploiteert - meestal een winkel - sluit of verhuist of gewoon beslist dat het economisch niet interessant meer is. Dat gebeurde bijvoorbeeld in Gentbrugge.

Zo een situatie is problematisch voor wijkbewoners die niet mobiel zijn wegens chronische ziekte, handicap of ouderdom. Ze zien het ook niet altijd zitten om steeds een beroep te moeten doen op derden, soms om privacyredenen. Kan in het kader van de liberalisering van de postmarkt de minister mij uitleggen wat universele dienstverlening concreet betekent? Want die komt hier toch in het gedrang.

Ik heb begrepen dat mensen die niet of minder mobiel zijn, steeds een beroep kunnen doen op hun postbode, zoals mijn collega daarnet schetste aan de hand van het project `AUB Postbode'. Maar gezien de gestegen werkdruk voor de postbode, vraag ik me af of dat wel realistisch is. Ook omdat zulks betekent dat de postbode weer met geld op straat moet lopen, wat hem of haar een doelwit maakt voor overvallen.

Daarom vraag ik de minister wat hij vindt van volgende suggesties:

Hoe staat de minister tegenover dat soort initiatieven? Is hij van plan ze te realiseren? Zo ja, wat is het tijdsschema?

De heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking. - Ik lees het antwoord van minister Vervotte.

Momenteel heeft De Post geen concrete plannen in de richting die mevrouw Stevens voorstelt. De Post geeft de voorkeur aan andere oplossingen om de toegankelijkheid van de postdiensten op peil te houden of te verbeteren: postbodes, producten kopen of bankverrichtingen via het internet, de zogenaamde e-shop en e-banking, postpunten, zegelwinkels en callcenters.

Een mobiel kantoor is inderdaad een idee dat regelmatig opduikt, niet alleen voor postdiensten, maar ook voor banken bijvoorbeeld. Initiatieven in die zin zijn echter vaak problematisch, wegens de hoge kosten die eraan verbonden zijn.

Er is momenteel wel een proefproject in de gemeente Marche-en-Famenne, met financiële steun van de Waalse overheid, waaraan De Post zijn medewerking verleent. Er wordt onderzocht of het technologisch, praktisch en financieel werkbaar is om een aantal diensten in een autobus aan te bieden. Het project zou in de loop van 2008 operationeel kunnen worden. Ik wil het project met De Post evalueren en desgevallend bijkomende initiatieven nemen.