4-14

4-14

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 24 JANVIER 2008 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Wouter Beke à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur «la fermeture de certains bureaux de poste» (nº 4-49)

De heer Wouter Beke (CD&V-N-VA). - De pers meldt dat in de loop van 2008 in België 198 postkantoren de deuren moeten sluiten ten gevolge van de reorganisatie van De Post. In Vlaanderen moeten er 92 kantoren sluiten, in Wallonië 87 en in Brussel 19 kantoren. Dat blijkt uit een lijst op de website van De Post. In Antwerpen en Oost-Vlaanderen gaat het telkens om 22 kantoren, in West-Vlaanderen om 21, in Limburg 15 en in Vlaams-Brabant 12.

Kan de minister mij meedelen om welke postkantoren het gaat in de provincie Limburg?

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - Momenteel voert De Post een grondige reorganisatie van het kantorennetwerk door. Daarbij staan twee doelstellingen centraal: enerzijds moeten de toegankelijkheid en de nabijheid van de dienstverlening worden verzekerd, wat wordt geregeld door de beheersovereenkomst, en anderzijds is het nodig de rentabiliteit te verzekeren om een speler te kunnen blijven binnen de weldra opengestelde postmarkt. Die twee doelstellingen moeten met elkaar worden verzoend. De Post opteerde daarom voor een multichannelaanpak die het netwerk van aanvankelijk 1.300 postpunten vervangt door een netwerk van 650 postkantoren en 650 postpunten, aangevuld met meer dan vierduizend zegelverkooppunten, de e-shop, die een stijgend succes kent, en een callcenter. Er blijven dus 1.300 servicepunten over. Bovendien moet in elke fusiegemeente minstens één postkantoor aanwezig zijn waar naast basispostdiensten ook een financiële basisdienst wordt aangeboden. Hierdoor blijven de toegankelijkheid en de nabijheid van de dienstverlening gegarandeerd ondanks de sluiting van kantoren.

In ieder geval wordt de inhoud van de beheersovereenkomst gerespecteerd. Dit contract bevat onder meer criteria die een evenwichtige geografische spreiding moeten garanderen. Zo moet er bij ieder postaal servicepunt met een basisassortiment op maximaal tien kilometer over de weg een postkantoor met een volledig assortiment te vinden zijn. Op basis daarvan gebeuren ook de selecties. Bovendien zijn iedere sluiting van een kantoor en opening van een postpunt gebaseerd op een zeer gedetailleerd en volledig onderzoek.

(M. Hugo Vandenberghe, premier vice-président, prend place au fauteuil présidentiel.)

Bij dit onderzoek wordt rekening gehouden met verschillende elementen, zoals de aanwezigheid van commerciële polen, het marktpotentieel, dat onder meer bepaald wordt door de bevolkingsdichtheid, aanwezigheid van zelfstandigen en KMO's, de organisatie en de huidige segmentatie van het kantorennetwerk, de infrastructuur, maar ook de economische en financiële leefbaarheid van het kantoor zelf. Er waren ook kantoren waar de veiligheid niet langer gegarandeerd was of met een lagere frequentie. Daarmee is ook rekening gehouden.

In de vierde beheersovereenkomst staat niet dat een postkantoor pas kan sluiten wanneer er een alternatief PostPunt komt. De overheid kan dat dus niet eisen, maar politiek heb ik altijd gesteld dat dit het uitgangspunt moet zijn, omdat ik vind dat er een voldoende draagvlak moet zijn bij de bevolking om deze transitie te aanvaarden. Hoewel het dus niet in het beheerscontract staat, heeft De Post zich ertoe geëngageerd om bij sluiting van een postkantoor een PostPunt operationeel te hebben in dezelfde omgeving.

Ik overhandig de heer Beke een lijst van de kantoren waarvan de sluiting gepland is in de provincie Limburg.