4-5COM

4-5COM

Verenigde commissies

Handelingen

DONDERDAG 6 DECEMBER 2007 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Justitie over «de opstart van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding» (nr. 4-44)
Mondelinge vraag van de heer Bart Martens aan de vice-eersteminister en minister van Financiën over «de belastingverminderingen voor passiefhuizen» (nr. 4-38)
Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken over «de geldafname bij banken» (nr. 4-41)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de rechtspositie van Kosovo» (nr. 4-36)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de Economische Partnerschapsakkoorden tussen de Europese Unie en de ACS-landen» (nr. 4-37)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de minister van Buitenlandse Zaken en aan de staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap over «het Verdrag betreffende de rechten van personen met een handicap» (nr. 4-43)
Mondelinge vraag van de heer Bart Martens aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over «het Belgisch standpunt over de voorstellen van de Europese Commissie in verband met de ontvlechting van de energiemarkten» (nr. 4-39)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken, over «de evaluatie van de paramedische interventieteams» (nr. 4-42)

Vraag om uitleg van mevrouw Els Schelfhout aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de uitwijzing van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale vluchtelingen in medische behandeling» (nr. 4-25)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de minister van Werk over «het elektronisch bewaren van arbeidscontracten» (nr. 4-16)

Vraag om uitleg van mevrouw Els Schelfhout aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken over «de financiële leefbaarheid van de dagcentra voor palliatieve patiënten» (nr. 4-22)