4-9

4-9

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 20 DECEMBER 2007 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-senator

Verzending van een wetsvoorstel naar een andere commissie

Inoverwegingneming van voorstellen

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen (Stuk 4-474) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wat betreft de datum van inwerkingtreding (Stuk 4-475) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 met betrekking tot de regeling van de geschillen in het kader van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wat betreft de datum van inwerkingtreding (Stuk 4-476)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wat betreft de datum van inwerkingtreding (Stuk 4-475) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 met betrekking tot de regeling van de geschillen in het kader van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wat betreft de datum van inwerkingtreding (Stuk 4-476)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Stuk 4-477) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (van mevrouw Dominique Tilmans c.s., Stuk 4-352)

Algemene bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen (Stuk 4-474) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wat betreft de datum van inwerkingtreding (Stuk 4-475) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 met betrekking tot de regeling van de geschillen in het kader van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg wat betreft de datum van inwerkingtreding (Stuk 4-476)

Regeling van de werkzaamheden

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Stuk 4-477) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (van mevrouw Dominique Tilmans c.s., Stuk 4-352)

Voortzetting van de algemene bespreking

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (Stuk 4-483) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (Stuk 4-484)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (Stuk 4-483) (Evocatieprocedure)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (Stuk 4-484)

Wetsontwerp betreffende de luchthavenidentificatiebadges (Stuk 4-487) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (Stuk 4-488) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 146, eerste lid, van de programmawet van 27 april 2007 (Stuk 4-489) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Stuk 4-477) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (van mevrouw Dominique Tilmans c.s., Stuk 4-352)

Artikelsgewijze bespreking

Dotatie van de Senaat. - Uitgaven van het dienstjaar 2006 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2008 (Stuk 4-478)

Bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Stuk 4-477) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (Stuk 4-483) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (Stuk 4-484)
Wetsontwerp betreffende de luchthavenidentificatiebadges (Stuk 4-487) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (Stuk 4-488) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 146, eerste lid, van de programmawet van 27 april 2007 (Stuk 4-489) (Evocatieprocedure)
Dotatie van de Senaat. - Uitgaven van het dienstjaar 2006 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2008 (Stuk 4-478)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Evocaties
Boodschappen van de Kamer
Informele mededeling van een verdrag
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Beroepen
Europees Parlement
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (Stuk 4-483) (Evocatieprocedure) - Amendementen