4-4

4-4

Sénat de Belgique

Annales

MARDI 9 OCTOBRE 2007 - SÉANCE D'OUVERTURE

(Suite)

Résultat du scrutin pour la présentation du deuxième candidat

M. le président. - Voici le résultat du scrutin pour la présentation du deuxième candidat à la place de juge à la Cour constitutionnelle :

Nombre de votants : 57

Bulletins blancs ou nuls : 1

Votes valables : 56

Majorité des deux tiers : 38

Mme De Schamphelaere obtient 30 suffrages.

Mme De Schamphelaere n'a pas obtenu la majorité des deux tiers. Je propose d'examiner cette situation lors de la prochaine réunion du Bureau.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Aangezien er slechts één kandidaat is die twee derden van de stemmen haalt, en er twee kandidaten moeten worden voorgedragen, moet één ambt opnieuw open worden verklaard en moeten er nieuwe kandidaturen worden voorgesteld.

De voorzitter. - Het Bureau van de Senaat zal naar een oplossing zoeken. Uw voorstel kan daarbij worden besproken.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V-N-VA). - Ik dring erop aan dat het Bureau deze week over dit punt vergadert.

De voorzitter. - Deze week lijkt me niet haalbaar.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Er is geen enkele reden waarom de Senaat nu geen beslissing neemt over deze zaak. Mijnheer de voorzitter, ik protesteer tegen uw betuttelende reactie.

De voorzitter. - Het Bureau zal een beslissing nemen.

M. Francis Delpérée (cdH). - J'appuie la demande de Mme de Bethune de réunir le Bureau jeudi.

M. le président. - Jeudi, je participerai à une réunion de l'Association des Sénats d'Europe. Je ne serai donc pas en Belgique. Je propose de convoquer une réunion du Bureau demain. (Assentiment)