4-4

4-4

Sénat de Belgique

Annales

MARDI 9 OCTOBRE 2007 - SÉANCE D'OUVERTURE

(Suite)

Présentation d'une liste double de candidats à une place de juge d'expression néerlandaise à la Cour constitutionnelle (Doc. 4-182)

M. le président. - Il va être procédé au scrutin pour la présentation de deux candidats à une place de juge d'expression néerlandaise à la Cour constitutionnelle.

Le sort désigne Mme Delvaux et M. Cheron pour remplir les fonctions de scrutateurs.

De heer Hugo Coveliers (VB). - In het verleden was het gebruikelijk dat met de kandidaten voor dergelijke functies een hoorzitting werd georganiseerd. We weten allemaal dat het nu vacante mandaat aan de CD&V toekomt. Dat werd bij de oprichting van het toenmalige Arbitragehof zo beslist. Er zijn twee keer zes mandaten die politiek worden verdeeld. Bepaalde politieke partijen werden evenwel ad aeternam uitgesloten.

Een hoorzitting zou nochtans interessant zijn. Men zou de kandidaten een volgorde kunnen geven; dat zou een aanwijzing kunnen zijn voor de uitvoerende macht. Het politiek samengesteld Grondwettelijk Hof werkt in vergelijking met andere juridische instanties nog zo slecht niet. Met een hoorzitting zouden we wel kunnen peilen naar de mening van de kandidaten. Hoe zien zij het Grondwettelijk Hof, hoe zien ze de evolutie ervan, hoe kijken ze aan tegen het begrip discriminatie?

Daartoe krijgen we nu spijtig genoeg niet de kans. We hebben vier maanden officieel niets gedaan. Het zou goed zijn mochten we eens met de kandidaten kunnen praten. Het zou trouwens beter zijn dat senatoren nu met kandidaat-magistraten zouden praten dan ze achteraf te benaderen nadat ze benoemd zijn. Ik betreur dus dat de kans op hoorzittingen niet werd aangegrepen.

De voorzitter. - Tot hier toe zijn hoorzittingen enkel georganiseerd voor de beroepsrechters, maar niet voor de politici die benoemd worden bij het Grondwettelijk Hof. In principe kennen we die kandidaten immers voldoende. We hebben jaren samen met hen in het parlement gezeten en hebben dus tijd genoeg gehad om ze te leren kennen.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Ik heb niets tegen conservatieve mensen. Het begrip conservatief heeft een waarde, maar nooit iets willen veranderen lijkt me toch wat overdreven.

Ik ken die kandidaten inderdaad. Ik had de kans om met hen van gedachten te wisselen over het Grondwettelijk Hof en de evolutie ervan. Jaren geleden zat ik samen met mevrouw Merckx in de commissie voor de Justitie van de Kamer. Toen was er nog geen Arbitragehof. Ik weet wel dat ze toen door de Boerenbond werd gesteund, maar het zou wel eens interessant zijn hoe ze de evolutie ziet in het kader van haar politieke steun.

M. le président. - Deux tours de scrutin devront avoir lieu, l'un pour la présentation du premier candidat et l'autre pour la présentation du deuxième candidat. Pour pouvoir être présentés, les candidats doivent obtenir la majorité des deux tiers des suffrages des membres présents.

Le document portant les noms des candidats au mandat à pourvoir, a été distribué sous le nº 4-182/1. Tous les sénateurs ont pu prendre connaissance du curriculum vitae des candidats, qui remplissent les conditions légales de nomination.

Nous allons procéder maintenant au scrutin pour la présentation du premier candidat.

Le vote commence par le nom de Mme Lizin.

(Il est procédé au scrutin.)

M. le président. - Le scrutin est clos.

Je vous propose de suspendre la séance en attendant le dépouillement du scrutin.

(La séance, suspendue à 16 h 45, est reprise à 16 h 50.)