4-4

4-4

Sénat de Belgique

Annales

MARDI 9 OCTOBRE 2007 - SÉANCE D'OUVERTURE

(Suite)

Prise en considération de propositions

M. le président. - La liste des propositions à prendre en considération a été distribuée.

Je prie les membres qui auraient des observations à formuler de me les faire connaître avant la fin de la séance.

Sauf suggestion divergente, je considérerai ces propositions comme prises en considération et renvoyées à la commission indiquée par le Bureau. (Assentiment)

(La liste des propositions prises en considération figure en annexe.)

De heer Geert Lambert (sp.a-spirit). - Ik vraag de hoogdringende behandeling van de door mij ingediende wetsvoorstellen 10 en 135. Ik verzeker de vergadering dat de bespreking ervan slechts enkele minuten in beslag zal nemen.

De voorzitter. - In het Reglement is de mogelijkheid tot een hoogdringende behandeling niet opgenomen. Urgentie bestaat niet in de Senaat. Dat maakt deel uit van de filosofie van onze instelling. (Applaus)

De heer Geert Lambert (sp.a-spirit). - Voorzitter, daarnet bracht u de drie mogelijkheden van behandeling onder onze aandacht. Ik stel voor daaraan toe te voegen dat de verkozenen van het volk dringend de mouwen opstropen, zodat deze voorstellen snel naar de bevoegde commissies kunnen worden doorverwezen.

De voorzitter. - De voorstellen zullen worden doorverwezen naar de bevoegde commissies. Die zult u er ongetwijfeld van kunnen overtuigen dat hun behandeling hoogst dringend is.

De heer Hugo Coveliers (VB). - Ik heb er begrip voor dat de heer Lambert dit op het einde van zijn voorzittersmandaat nog wil realiseren, maar het Reglement heeft het inderdaad nergens over hoogdringendheid. Met betrekking tot de Senaat over hoogdringendheid spreken zou trouwens een contradictio in terminis zijn.

Voorzitter, ik maak echter al geruime tijd deel uit van het Parlement en heb vastgesteld dat het Reglement er toch wel vaak wordt verkracht. Doe het ditmaal ook voor de heer Lambert.