4-298/1

4-298/1

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

18 OKTOBER 2007


Voorstel van resolutie tot invoering van een verplichting om de particuliere koper in te lichten over de kenmerken die het dier dat hij wenst te kopen zal bezitten als het volwassen is en over de levensruimte die het dier nodig heeft

(Ingediend door mevrouw Christine Defraigne)


TOELICHTING


Dit voorstel van resolutie neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 10 februari 2006 in de Senaat werd ingediend (stuk Senaat, nr. 3-1565/1 — 2005/2006).

Bij de aankoop van een dier houden sommige eigenaars niet genoeg rekening met de grootte van het dier als het volwassen is, noch met de hoeveelheid voedsel en de plaats die het vanaf dan zal nodig hebben.

Als een dier dan volgroeid is en te groot blijkt te zijn, schrikken deze eigenaars er niet voor terug het dier achter te laten.

Om het aantal achtergelaten dieren te doen dalen, moeten zowel de kopers als de verkopers meer verantwoordelijkheid krijgen.

Als kopers beter zijn ingelicht over de kenmerken van het volwassen dier (bijvoorbeeld zijn uiteindelijke grootte) en over de levensruimte die het met het oog op zijn welzijn nodig zal hebben, zal het aantal achtergelaten dieren dalen.

Christine DEFRAIGNE.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

A. Overwegende dat heel wat personen onvoldoende nadenken over de gevolgen van de aanschaf van een dier;

B. Overwegende dat heel wat van die personen besluiten hun dier achter te laten als het volgroeid is, erg groot is geworden en meer ruimte nodig heeft dan aanvankelijk gedacht;

C. Overwegende dat dit niet alleen het geval is bij de klassieke huisdieren, maar ook bij de nieuwe gezelschapsdieren;

D. Overwegende dat de mode van nieuwe gezelschapsdieren meer en meer navolging krijgt;

E. Overwegende dat ons ecosysteem in gevaar kan worden gebracht als meerdere van die dieren in onze bossen worden achtergelaten;

F. Overwegende dat dit een ernstig probleem is waarvoor dringend efficiŽnte maatregelen moeten worden getroffen;

G. Overwegende dat het aantal achtergelaten dieren elleen kan dalen door zowel de kopers als de verkopers meer verantwoordelijkheid te geven;

vraagt de regering :

1. zo snel mogelijk de nodige maatregelen te treffen om de verkopers van dieren en de particuliere kopers meer verantwoordelijkheid te geven en het aantal achtergelaten dieren aldus te doen dalen;

2. de voorwaarden waaraan de handel in dieren moet voldoen aan te vullen met de verplichting voor de verkoper van dieren om de particuliere koper in te lichten over de kenmerken van het volwassen dier en over de levensruimte die dat dier nodig zal hebben.

12 juli 2007.

Christine DEFRAIGNE.