3-2430/1

3-2430/1

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

25 APRIL 2007


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973


ONTWERP OVERGEZONDEN DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS