3-213

3-213

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 APRIL 2007 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende bepalingen inzake de woninghuur (Stuk 3-2122)

Algemene bespreking

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT), rapporteur. - Het wetsontwerp voegt in de wet van 20 februari 1991 een artikel 1bis in dat bepaalt dat de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats voortaan schriftelijk moeten worden opgesteld.

In de loop van de discussie wilde men ook het opschrift veranderen. Ook in de Kamer werd hierover gedebatteerd. Er werd beslist het opschrift niet te wijzigen.

Dat de vermelding van de duur van de huurovereenkomst niet wordt verplicht, werd door sommige commissieleden betreurd.

Het wetsontwerp werd aangenomen met 7 stemmen voor en 4 tegen.

-De algemene bespreking is gesloten.