3-213

3-213

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 APRIL 2007 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «vaccinatie om baarmoederhalskanker te voorkomen» (nr. 3-1493)

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Er heerst nog steeds een controverse over de vaccinatie van tienermeisjes tegen het humaan papillomavirus, HPV, om baarmoederhalskanker te voorkomen. Dat virus ligt aan de basis van 99% van de baarmoederhalskankers. Na de vele berichten over de wetenschappelijke waarde van die vaccins vragen vele ouders zich af of ze hun tienerdochter niet zouden laten inenten.

Acht op de tien vrouwen zijn met het virus besmet en uiteindelijk zal 1% van hen baarmoederhalskanker ontwikkelen. Dat komt neer op 667 nieuwe gevallen en 326 overlijdens per jaar in België.

Het nieuwe vaccin lijkt op het virus en lokt daarom afweerreacties uit. Die antilichamen beschermen tegen de twee meest voorkomende vormen van HPV, die aan de basis liggen van het merendeel van alle baarmoederhalskankers. Er is momenteel één vaccin op de markt, Gardasil, en een tweede, Cervarix, wordt binnen enkele maanden verwacht. Hun werkingsmechanisme verschilt, maar de preventieve werking ervan is gelijkwaardig.

Vaccinatie gebeurt het best via de scholen en schoolartsen bij meisjes van elf of twaalf jaar. Drie inentingen zijn hiervoor nodig. Na de eerste inenting volgen de twee andere respectievelijk na twee en na zes maanden.

De drie inentingen kosten 412 euro. Voor gezinnen met meerdere dochters is dat onbetaalbaar. De terugbetaling verschilt echter sterk: het socialistische, het christelijke en het neutrale ziekenfonds betalen ongeveer 50 euro per dosis terug, het onafhankelijke en het liberale ziekenfonds 150 euro.

De vraag rijst dan ook of er geen algemene terugbetaling moet komen. Hiervoor moet de wetenschappelijke waarde van de vaccins echter bewezen zijn.

Heeft de minister reeds uitsluitsel over de effectiviteit van de vaccins?

Is de minister van plan om de vaccinatie van tienermeisjes te stimuleren?

Zo ja, zal voor iedereen hetzelfde terugbetalingstarief gelden?

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Gardasil is een vaccin ter preventie van hooggradige cervicale dysplasie (CIN 2/3), cervixkanker, hooggradige vulvaire dysplastische laesies (VIN 2/3) en externe genitale wratten als gevolg van het humaan papillomavirus (HPV) type 6, 11, 16 en 18.

De indicatie is gebaseerd op het aantonen van de werkzaamheid van Gardasil bij volwassen vrouwen van 16 tot 26 jaar en op het aantonen van de immunogeniciteit van Gardasil bij 9- tot 15-jarige kinderen en adolescenten.

Zoals met alle vaccins is het mogelijk dat een vaccinatie met Gardasil niet alle gevaccineerden bescherming biedt. Ook biedt Gardasil enkel bescherming tegen ziekten die door HPV type 6, 11, 16 en 18 worden veroorzaakt. Daarom moet men geschikte voorzorgsmaatregelen tegen seksueel overdraagbare aandoeningen blijven nemen.

Alvorens dit vaccin op grote schaal aan tienermeisjes toe te dienen, had ik graag het advies van de Hoge Gezondheidsraad ontvangen.

Ik wil natuurlijk tienermeisjes de beste kansen tegen baarmoederhalskanker bieden.

Volgens de procedure bij het RIZIV is de terugbetaling afhankelijk van de firma. Tot nu toe heeft de Commissie tegemoetkomingen geneesmiddelen geen aanvraag ontvangen.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Werd het advies van de Hoge Gezondheidsraad al gevraagd?

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Ja, maar we hebben nog geen antwoord gekregen. Dat zouden we moeten ontvangen voor de interministeriële conferentie, aangezien de beslissing in overleg met de gewesten moet worden genomen.