Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-80

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Middenstand en Landbouw

Vraag nr. 3-6022 van mevrouw Van dermeersch d.d. 12 oktober 2006 (N.) :
Voorbereiding van wetgeving. — Juridische bijstand. — Beroep op advocaten(kantoren).

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6014 aan de vice-eersteminister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.