3-212

3-212

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 29 MAART 2007 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Intrekking van wetsvoorstellen

De heer Vandenhove deelt mee dat hij volgende wetsvoorstellen wenst in te trekken:

Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet wat betreft de administratieve sancties (3-130);

-Voor kennisgeving aangenomen.