3-206

3-206

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 8 MARS 2007 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Mia De Schamphelaere au ministre de l'Emploi sur «l'accès sécurisé à l'internet pour les enfants par la carte d'identité électronique» (nº 3-1441)

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Ik heb vandaag het geluk dat de bevoegde minister zelf zal antwoorden op mijn vraag.

De Panorama-uitzending van zondag 4 maart betreffende de methodes van pedofielen om via chatboxen op internet slachtoffers te zoeken werd door vele ouders met argusogen en schrik voor de eigen kinderen gevolgd.

Die schrik zou in feite niet meer mogen bestaan omdat de minister al in september van 2005 verklaarde dat chatsites veilig zouden worden door het gebruik van de elektronische identiteitskaart in combinatie met de pincode, zodat volwassenen kunnen worden geweerd van sites voor tieners.

In de praktijk blijkt nu dat de leeftijdsgroep van 12 tot 15 jaar, waarvoor de toepassing werd ontwikkeld, geen pincode krijgt maar enkel de elektronische identiteitskaart zelf. Dat zet uiteraard de hele regeling op losse schroeven.

1. Is het de bedoeling van de regering minderjarigen een pincode te geven?

2. Zo ja, waarom gebeurt dat dan niet in de praktijk? Werd de minister in dat geval al van de afwijkende handelwijze op de hoogte gebracht en hoe heeft hij hierop gereageerd?

3. Indien het niet de bedoeling is minderjarigen een pincode te geven, waarom werd SaferChat, dat een sterke nadruk legt op het belang van de pincode, dan zo omstandig aangekondigd in de media en welke alternatieve methodes schuift de minister dan naar voren om toch werk te maken van een veilige internetomgeving voor kinderen?

De heer Peter Vanvelthoven, minister van Werk. - Op de chip van de elektronische identiteitskaart staan twee certificaten: een authenticatiecertificaat om zich elektronisch te kunnen identificeren, en een handtekeningcertificaat. Jongeren van 12 tot 18 jaar krijgen wel degelijk een pincode, maar alleen voor het authenticatiecertificaat. Omdat minderjarigen volgens de wet handelingsonbekwaam zijn, heeft het geen zin voor hen het handtekeningcertificaat te activeren. Minderjarigen kunnen de authenticatiefuncties bij de registratie in de gemeente wel weigeren. Dat doet slechts een kleine minderheid, ongeveer 1% van de jongerenpopulatie.

Wanneer jongeren van 12 tot 18 jaar een beveiligde chatsite bezoeken, geven zij hun pincode in. Op basis van het rijksregisternummer wordt dan nagegaan of zij in de juiste leeftijdscategorie vallen en het juiste geslacht hebben om toegang te krijgen tot de chatbox.

In de jaren 2003-2004 toen de eerste tienduizenden kaarten werden uitgereikt, was het technisch onmogelijk een authenticatie te hebben zonder handtekening. In die periode lieten de gemeenten bij de registratie in de gemeente de ouders van de minderjarigen de keuze tussen een pincode voor de authenticatiefuncties en de handtekening, of helemaal geen pincode.

Eind 2005 bij de aanvang van het SaferChatproject werd een correctie aangebracht. Sindsdien is het voor alle minderjarigen mogelijk een pincode te gebruiken om zich op een SaferChatsite te laten identificeren.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - De theorie is mooi, maar de praktijk anders. In mijn directe omgeving en na navraag bij verschillende gemeentebesturen, stel ik vast dat helemaal geen pincode aan minderjarigen wordt gegeven. De theorie is blijkbaar nog niet doorgedrongen tot de gemeentelijke administraties. De meeste bevolkingsdiensten in mijn streek kennen ook het verschil niet tussen de twee certificaten. Er schort dus iets aan de uitvoering van het beleid.

De heer Peter Vanvelthoven, minister van Werk. - Als het juist is dat sommige gemeentebesturen de richtlijnen van de federale overheid niet volgt, zou ik graag vernemen over welke besturen het gaat zodat wij ze kunnen vragen een en ander bij te sturen.