3-1495/10

3-1495/10

Belgische Senaat

ZITTING 2006-2007

15 MAART 2007


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, geco÷rdineerd op 18 juli 1966


BESLISSING OM IN TE STEMMEN MET HET DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS GEAMENDEERDE ONTWERP (1)


(1) Artikel 79, eerste lid, van de Grondwet.