3-195

3-195

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 21 DÉCEMBRE 2006 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Yves Buysse au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur «les antennes supplémentaires pour la police ferroviaire» (nº 3-2002)

Mme la présidente. - M. Didier Donfut, secrétaire d'État aux Affaires européennes, adjoint au ministre des Affaires étrangères, répondra.

De heer Yves Buysse (VL. BELANG). - In juni heb ik de minister van Binnenlandse Zaken een schriftelijke vraag gesteld over de verhouding tussen de federale spoorwegpolitie en de lokale politie van Oostende.

In zijn antwoord meldde de minister toen dat op basis van de capaciteit van de federale spoorwegpolitie SPC en van de lokale politiekorpsen onderzocht werd welke de mogelijkheden zijn om bijkomende politiesteunpunten in een aantal stations op te richten, onder andere in Oostende.

Is de studie inmiddels afgerond?

Wat zijn de conclusies?

In welke stations worden bijkomende politieantennes opgericht? Wanneer zal dat gebeuren?

De heer Didier Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. - Ik lees het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken.

In een antwoord op een schriftelijke van de heer Buysse schreef ik dat de algemene taakverdeling tussen de lokale politie en de federale spoorwegpolitie SPC vastgelegd is in de omzendbrief van 15 april 2002. De essentie is dat de lokale politie instaat voor de basispolitiezorg in de stations en dat de SPC die bevoegdheid uitoefent op de treinen en langs de spoorlijnen.

De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken heeft de federale politie de opdracht gegeven de lokale politie bijkomende steun te geven in tien grote stations. Die stations werden gekozen op basis van een analyse van de criminaliteit in de diverse stations en, onder meer, op basis van het aantal internationale treinen dat er stopt. Het betreft Brussel Zuid, Brussel Noord, Leuven, Brugge, Gent Sint-Pieters, Antwerpen, Luik, Bergen, Namen en Charleroi. In die stations heeft de SPC een politiepost geïnstalleerd.

De studie over de uitbreiding van het aantal stations waar de SPC een post zou kunnen oprichten, maakte deel uit van een algemene studie betreffende de personeelssterkte van de federale politie.

De commissaris-generaal heeft voorgesteld om de capaciteit van de SPC met 110 personen te verhogen, zodat de aanwezigheid op de treinen en in de bestaande posten kan worden verhoogd en in acht stations, te weten Hasselt, Mechelen, Oostende, Kortrijk, Ottignies, Doornik, Brussel-Centraal en Brussel-Luxemburg/Schuman, nieuwe politieposten kunnen worden opgericht.

De federale politie vroeg echter ook een personeelsverhoging voor, onder meer, de scheepvaartpolitie, de luchthavenpolitie, de verkeerspolitie, de antiterrorismediensten en de computer crime units.

De ministerraad heeft beslist de personeelscapaciteit van de SPC met 35 personen te verhogen, zodat de aanwezigheid op de treinen en in de tien bestaande posten kan worden verhoogd.

De SPC Brugge krijgt een versterking met 3 personen. Daardoor kan vanuit Brugge een versterkt toezicht worden georganiseerd in het station van Oostende.

De heer Yves Buysse (VL. BELANG). - De minister biedt niet de oplossing waarop we hadden gehoopt. Het station van Oostende zou vanuit de post in Brugge wordt ondersteund. Zelfs in de beste verkeersomstandigheden duurt het minimum 20 minuten om een interventieploeg ter plaatse te sturen. Die oplossing is niet realistisch wanneer zich een concreet probleem voordoet in een eindstation als Oostende, waar ook een haven is, met alle mogelijke problemen van dien. Ik zal later op deze zaak terugkomen.