3-194

3-194

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 14 DECEMBER 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Stuk 3-1919)

Voorstel tot terugzending

Mevrouw Jeannine Leduc (VLD). - Is het mogelijk de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden samen te roepen om de amendementen van de heer Vandenhove c.s. te bespreken zodat later op de middag nog een mondeling verslag over het ontwerp kan worden uitgebracht aan de plenaire vergadering?

De heer Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT). - Ik stel voor de commissie over tien minuten samen te roepen nadat ik mijn mondelinge vraag heb gesteld.

De voorzitter. - Ik stel dus voor dat de commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden de amendementen van de heer Vandenhove en van mevrouw De Schamphelaere vanmiddag nog bespreekt.

-Tot terugzending wordt besloten.