3-190

3-190

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 23 NOVEMBRE 2006 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Proposition de loi modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en vue d'introduire l'interdiction de conclure un contrat de crédit pour une vente à tempérament ayant pour objet l'acquisition d'un animal de compagnie (de Mme Christine Defraigne, Doc. 3-1147)

Vote nº 1

Présents : 57
Pour : 42
Contre : 2
Abstentions : 13

-La proposition de loi est adoptée.

-Le projet de loi sera transmis à la Chambre des représentants.

De heer Hugo Coveliers (Onafhankelijke). - Het is eigenaardig dat ik mijn stemverklaring na de stemming moet afleggen.

Ik heb veel respect voor gezelschapsdieren. Mensen moeten dieren goed behandelen, niet omdat dieren rechten hebben, maar wel omdat de mens het ethisch aan zichzelf verplicht is goed te zijn voor alles wat leeft.

Goed zijn is echter iets anders dan betutteling en normering. Iedereen klaagt erover dat er in België te veel regels zijn. Welnu, dit is een typisch voorbeeld van regelneverij. Een liberaal wil dat de overheid datgene wat ze doet, goed doet, maar dat ze zo weinig mogelijk doet.

Wie een hond of een kat wil kopen, moet dat kunnen doen. Hoe maakt niet uit, zolang hij de dieren maar goed behandelt. We moeten de mensen niet met dwaze regels overvallen.