3-185

3-185

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 26 OCTOBRE 2006 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Anke Van dermeersch au ministre de la Mobilité et au secrétaire d'État aux Entreprises publiques sur «la menace de grève de 24 heures à la SNCB» (nº 3-1254)

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - De vakbonden bij de spoorwegmaatschappij NMBS dreigen met een 24-uursstaking op 8 november. Het is dan ook niet uitgesloten dat er die woensdag geen treinen zullen rijden en dat vele pendelaars eens te meer niet op hun werk zullen geraken. Dat kost onze economie opnieuw veel geld.

De werving van mensen met een lagere opleiding is een van de twee belangrijke eisen van het personeel en hun vakbonden. Blijkbaar is men van plan een aantal schoonmaakactiviteiten uit te besteden. De vakbonden zijn daar niet over te spreken.

Het tweede knelpunt is het feit dat de vakbonden compensaties vragen omdat de directie zich niet heeft gehouden aan het sociaal protocol dat een half jaar geleden werd getekend. De vakbonden vroegen toen 15 tot 40 miljoen euro extra inkomen voor de 38.000 personeelsleden van de spoorwegmaatschappij.

De vakbonden zijn ook bezorgd over de historische schuld van de NMBS. Eurostat gaf een negatief oordeel over de manier waarop de Belgische regering de overname van die schuld boekte. De bonden maken zich bovendien ook zorgen over de koninklijke besluiten en wetsontwerpen over de veiligheid van de spoorwegexploitatie.

De vakbonden noemen de vergadering van het sturingscomité waarin zij en de directie vertegenwoordigd zijn, de onderhandelingen van de laatste kans. Die vergadering vindt plaats op maandag 30 oktober, nadat eerder overleg deze week volgens de vakbonden onvoldoende vooruitgang had opgeleverd. Indien komende maandag de eisen van de werknemers niet worden ingewilligd, dienen de christelijke en socialistische vakbonden een aanzegging in voor een 24-uursstaking.

Is de minister op de hoogte van de dreigende staking bij de NMBS? Zal hij nog initiatieven nemen tegen het tijdstip waarop het gemeenschappelijk front van het socialistische ACOD-Spoor en het christelijke ACV-Transcom een beslissing neemt?

De heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken. - Ik lees dezelfde krant als mevrouw Van dermeersch, ik ben dus ook op de hoogte van de dreigende staking.

In principe voert de bedrijfsleiding de onderhandelingen. Ik heb gelezen dat op 30 oktober overleg is gepland. Naar mijn mening moeten die onderhandelingen alle kansen krijgen. Ik hoop dat alsnog een akkoord wordt bereikt, zodat een staking kan worden vermeden.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - Natuurlijk leest de minister ook de kranten, maar met een infantiel antwoord als dit kan ik niet veel aanvangen. Ik zou graag weten wat de minister van plan is, of hij inderdaad achter de plannen staat en wat er bij spoorwegen aan de hand is. Als laaggeschoolden die nog werk zoeken, niet door de NMBS in dienst worden genomen, creëert men bewust een tekort om de taken die ze zouden kunnen uitvoeren, te kunnen uitbesteden. Wat zal er in de toekomst gebeuren, bijvoorbeeld inzake het certificeren van spoorwegmateriaal, waar de bonden ook over klagen. Zal dat in de toekomst ook onder een andere bevoegdheid vallen, bijvoorbeeld onder de federale overheidsdienst Mobiliteit? Ik had graag meer vernomen van de minister, vandaar mijn vraag in de plenaire vergadering. Met dit infantiele antwoord kan ik echter niet veel aanvangen.