Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-62

ZITTING 2005-2006

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-4260 van mevrouw Talhaoui d.d. 2 februari 2006 (N.) :
Overheidsinstellingen en -bedrijven. — Vertegenwoordiging van vrouwen in de raden van bestuur.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-4259 aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, die hiervoor werd gepubliceerd.