3-171

3-171

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 15 JUNI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Intrekking van wetsvoorstellen

De heer Brotcorne wenst het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de steun aan de KMO's in de fiscale wetgeving te verankeren (3-717), in te trekken.

Mevrouw Defraigne wenst het wetsvoorstel inzake de medisch begeleide voortplanting (3-418), in te trekken.

-Voor kennisgeving aangenomen.