3-165

3-165

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 MEI 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van mevrouw Fauzaya Talhaoui aan de vice-eerste minister en minister van Justitie over ęneonazistische en racistische websites in BelgiŽĽ (nr. 3-1141)

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT). - De Liga voor Mensenrechten diende gisteren een klacht in tegen de verspreiders van racisme en xenofobie op extreemrechtse en racistische websites als Stormfront en Blood & Honour. Op de websites wordt opgeroepen tot etnische zuivering. De fora van Stormfront en andere extremistische websites bulken van de rauwe racistische praat. Stormfront is de naam van een rechts-nationalistisch getinte website met een forum. Het is van oorsprong Amerikaans en gevestigd in Florida, maar de website heeft ook een `Dietse' - een Nederlands-Vlaamse - afdeling. Vorig jaar, op 16 augustus 2005, antwoordde de Nederlandse minister Donner op vragen in de Kamer dat het Nederlandse Openbaar Ministerie een onderzoek is begonnen naar strafbare uitingen op het forum. In ons land valt nu op dat vele discussies op deze sites over extreem rechts gaan. Opvallend is hoe het betoog van een bepaalde Vlaamse partij wordt geŽchood op de sites, niet alleen inhoudelijk maar ook qua terminologie. De site van Blood & Honour is op dit moment niet toegankelijk. De discussieforums zijn inmiddels blijkbaar verwijderd.

Ik was werkelijk zwaar gechoqueerd door wat ik op deze sites las. Ik geef enkele voorbeelden. Iemand zei: `Ik kan in alle eerlijkheid niet ontkennen dat ik lekker sliep toen ik die dode negerin in mijn gedachten had.' Een andere zei: `Hij had op zijn minst nog een paar joden mee kunnen nemen.' Nog een ander: `In geen enkel geval zal ik medelijden hebben voor Turken of negers die hier vertoeven en sterven op welke wijze ook.' Ten slotte: `Voor dit verlies van blank bloed - daarmee bedoelde de spreker het meisje van twee jaar - moeten op zijn minst twintig zwartzakken gecompenseerd worden.' Daar houd ik het liever bij, want zulke bewoordingen zijn niet voor herhaling vatbaar. De inhoud is duidelijk strafbaar. Ik ben niet de enige die beweert dat zulke berichten bijdragen tot een racistisch klimaat dat aanleiding heeft gegeven tot de tragische gebeurtenis in mijn stad.

Bij flagrante inbreuken moet Justitie worden ingeschakeld. Dat zegt ook het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Ik besef dat websites van het net afhalen niet zo eenvoudig is. De vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van publicatie worden als rechtvaardiging ingeroepen om ze te laten bestaan. Ik vernam ook dat dit een quasi onmogelijke opdracht is aangezien het meestal gaat om Amerikaanse websites waar de vrijheid van meningsuiting blijkbaar onbeperkt is.

We weten uit het verleden dat de Amerikaanse autoriteiten niet geneigd zijn toestemming te geven om de servers die in de Verenigde Staten gevestigd zijn door te lichten. Wellicht kan de minister wel op Europees vlak, in samenwerking met haar collega's van Justitie en Binnenlandse Zaken, toch de juiste initiatieven nemen. Is zo een initiatief op korte termijn mogelijk? Europa heeft heel wat initiatieven genomen en al heel wat instrumenten aan de lidstaten geboden om racisme, discriminatie en xenofobie tegen te gaan. Als ik me niet vergis, wordt 2007 zelfs als het jaar tegen racisme uitgeroepen.

Kunnen deze haatspuiende racisten ook effectief geÔdentificeerd worden? Na even zoeken vonden we enkele adressen van hen, meestal een e-mailadres. Plant de minister een concreet initiatief om, via de Computer Crime Unit van de politie, in samenwerking met de Staatsveiligheid, de mensen die vanuit Vlaanderen deze boodschappen `posten' te identificeren, te arresteren en hun computers in beslag te laten nemen voor verder onderzoek? Deze neonazistische ideologie kan niet meer.

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie. - Op een Europol-seminarie over de radicalisering van het internet dat einde maart 2006 onder het Oostenrijkse voorzitterschap in het raam van JBZ heeft plaatsgevonden, werd deze problematiek uitvoerig besproken. Tot besluit van dat seminarie hebben de 25 lidstaten en Europol er zich toe verbonden terzake een project op te starten. We kunnen niet vooruitlopen op de resultaten van de werkzaamheden maar het is alleszins de bedoeling om de krachten in Europa te bundelen om radicale websites op te sporen en de gepaste bestuurlijke en gerechtelijke maatregelen te nemen.

In BelgiŽ heeft het ministerieel comitť voor inlichtingen en veiligheid het `actieplan radicalisme' goedgekeurd. Dat plan bevat een actieas `radicalisme, extremisme en terrorisme via het internet' dat gericht is op een actieve samenwerking tussen de inlichtingendiensten, de AGG en de FCCU en de DJP/Terro van de Federale Politie evenals op een optimale internationale samenwerking. In het raam hiervan kunnen de betrokken diensten nu al informatie uitwisselen via een open sources platform en dat heeft al geleid tot gerechtelijke onderzoeken. Dankzij die onderzoeken kunnen personen worden geÔdentificeerd en gearresteerd en kan hun informaticamateriaal in beslag worden genomen. Ik denk bijvoorbeeld aan de zaak van het Belgisch Islamitisch Centrum.

Die werkgroep legt zich verder toe op een strategische analyse met tot doel nieuwe mogelijkheden en technieken te ontwikkelen om nog efficiŽnter te kunnen optreden.

Mevrouw Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT). - Ik juich de actieve samenwerking inzake informatievergaring tussen de politiediensten toe. Van de minister had ik echter ook graag vernomen of er daadwerkelijk arrestaties hebben plaatsgevonden.

In het raam van de terreurbestrijding vragen de Verenigde Staten als eerste de identiteitsgegevens van alle passagiers die van Europa naar de VS vliegen. Waarom kunnen de Europese lidstaten op hun beurt niet de identiteitsgegevens opvragen van de providers die ik met mijn vraag viseer?