3-1544/2

3-1544/2

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

25 APRIL 2006


Voorstel van uitleggingswet betreffende artikel 29,  3, tweede lid, van de wet van 5 augustus 2003 betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW TALHAOUI


Zie stuk Senaat, nr. 3-1666/2.