3-160

3-160

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 27 APRIL 2006 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Luc Willems aan de vice-eerste minister en minister van FinanciŽn over ęde toekomstige locatie van de federale overheidsdiensten te AalstĽ (nr. 3-1096)

De voorzitter. - De heer Hervť Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, antwoordt.

De heer Luc Willems (VLD). - In Aalst zijn de belastingdiensten, de twee Vredegerechten en de Aalsterse afdeling van de Arbeidsrechtbank reeds jaren gevestigd in `De Pupillen', een gebouw dat tot eind 2005 toebehoorde aan de federale overheid.

Enkele jaren geleden werd de afdeling Aalst van de Rechtbank van Koophandel plots opgedoekt bij koninklijk besluit. Tegelijkertijd verdwenen ook het Handelsregister en de Kamers voor Handelsonderzoek. Die diensten verhuisden naar Dendermonde. Uit het antwoord van de minister van Justitie op een mondelinge vraag van vorige week is gebleken dat in de toekomst ook de Arbeidsrechtbank, Afdeling Aalst, gesloten zal worden.

Het gebouw `De Pupillen' werd einde 2005 verkocht aan een bouwpromotor. De vermelde federale overheidsdiensten kunnen er uiterlijk tot einde 2008 gevestigd blijven, omdat tussen de voormalige eigenaar, de Regie der Gebouwen, en de nieuwe eigenaar een huurcontract van drie jaar werd gesloten.

Gelet op het antwoord van de minister van Justitie op 20 april is het belangrijk te weten welke visie de Regering heeft op de toekomstige vestiging van de federale gerechtelijke en administratieve diensten in Aalst.

Waar zullen de belastingdiensten en de rechtbanken worden ondergebracht wanneer het huurcontract over `De Pupillen' ten einde loopt?

Heeft de minister reeds demarches gedaan om de belastingdiensten en de rechtbanken aan een nieuw onderkomen te helpen wanneer zij `De Pupillen' moeten verlaten?

De heer Hervť Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn. - Ik lees het antwoord van minister Reynders.

De toekomstige locatie voor een nieuwe inhuurneming is nog niet gekend. Er zal een algemene offerteaanvraag worden gelanceerd zodra de exacte behoeften van Justitie en FinanciŽn gekend zijn. Deze offerteaanvraag richt zich tot de vastgoedmarkt. Er zal worden onderzocht welke oplossingen kunnen worden aangeboden voor de geformuleerde behoeften.

Aan de betrokken diensten werd gevraagd om dringend een behoefteprogramma voor te leggen, dat rekening houdt met de noden in de nabije toekomst.

De door de diensten van Justitie en FinanciŽn voorgestelde behoefteprogramma's moeten bovendien goedgekeurd worden door de bij deze diensten geaccrediteerde inspecties van FinanciŽn. Van zodra deze programma's in het bezit zijn van de Regie der Gebouwen zal de vermelde procedure worden opgestart.

De heer Luc Willems (VLD). - Ik zal deze zaak op de voet volgen.