Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-58

ZITTING 2005-2006

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Middenstand en Landbouw

Vraag nr. 3-3973 van mevrouw Van de Casteele van 20 december 2005 (N.) :
Zelfstandigen. — Pensioenen. — Uitstel van de verhoging.

De regering besliste vorig jaar om de pensioenen van de zelfstandigen jaarlijks stapsgewijs te verhogen.

Op 1 oktober 2004 werd het minimumbedrag opgetrokken met 33,00 euro per maand. Voor 2005 en de volgende jaren gaat de verhoging pas in op 1 december.

Kan de geachte minister meedelen waarom de verhoging met 2 maanden werd uitgesteld ?

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

Net als u is het mijn vurigste wens het sociale statuut der zelfstandigen te verbeteren, en dit, terwijl het financiŽle evenwicht ervan behouden blijft. Zodoende heeft de programmawet van 9 juli 2004 de verhoging van de mimmumpensioenen in vier fases voorzien :

— op 1 september 2004;

— op 1 december 2005;

— op 1 december 2006;

— op 1 december 2007.

De gekozen planning houdt rekening met de budgettaire mogelijkheden.