3-1653/2

3-1653/2

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

2 MEI 2006


Voorstel van resolutie betreffende de studie gemaakt door het Studie- en documentatiecentrum oorlog en hedendaagse maatschappij (SOMA) :  De Belgische overheden en de Jodenvervolging en -deportatie 


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER LIONEL VANDENBERGHE EN MEVROUW TALHAOUI

In de Nederlandse tekst van de considerans L het woord  deplorabele  vervangen door het woord  betreurenswaardige .

Verantwoording

De term betreurenswaardig is taalkundig eleganter.

Nr. 2 VAN DE HEER LIONEL VANDENBERGHE EN MEVROUW TALHAOUI

De consideransen M, N en P doen vervallen.

Verantwoording

De in deze drie consideransen vervatte conclusies zijn niet door de onderzoeksploeg van het SOMA getrokken. Bijgevolg moet het eindverslag worden afgewacht.

Nr. 3 VAN DE HEER LIONEL VANDENBERGHE EN MEVROUW TALHAOUI

De in punt 2 aan het SOMA gerichte vraag vervangen als volgt :

 2. alle punten opgesomd in de senaatsresolutie van 13 februari 2003 verder te onderzoeken en erover te rapporteren in het eindverslag, .

Verantwoording

Deze tekst is duidelijker.

Nr. 4 VAN DE HEER LIONEL VANDENBERGHE EN MEVROUW TALHAOUI

De in punt 3 aan het SOMA gerichte vraag vervangen als volgt :

 3. verder te werken aan een grondige wetenschappelijke analyse van de houding die de verschillende overheden hebben aangenomen in de uitvoering van de door de bezetter opgelegde maatregelen, .

Verantwoording

Politici moeten de wetenschappers hun werk laten doen volgens de vereisten van hun discipline. Politici moeten de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek afwachten en ze pas dan beoordelen.

Lionel VANDENBERGHE
Fauzaya TALHAOUI.