3-1230/3

3-1230/3

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

14 FEBRUARI 2006


Wetsvoorstel tot regeling van het draagmoederschap


ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE


Zie stuk 3-417/3 - 2005/2006.