3-139

3-139

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 8 DÉCEMBRE 2005 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Anke Van dermeersch au secrétaire d'État aux Entreprises publiques sur «l'augmentation des tarifs postaux» (nº 3-899)

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - De staat en De Post hebben een overeenkomst gesloten met een Deens consortium om de positie van De Post op de Europese postmarkt veilig te stellen. Hoewel de staat een nipte meerderheid van het overheidsbedrijf in handen houdt, verliest de regering stilaan haar macht over het postbedrijf en krijgt de privé-partner medebeslissingsrecht.

In de recente beheersovereenkomst kreeg De Post een zekere, weliswaar beperkte, autonomie om de tarieven te wijzigen op basis van de stijging van de gezondheidsindex en van de kwaliteit die het postbedrijf levert. Ik weet niet hoe die prijsstijgingen concreet zullen worden berekend.

Ik heb vernomen dat tussen de overheid en De Post een akkoord bestaat om op 1 februari 2006 het merendeel van de posttarieven te wijzigen. Eerstdaags zou trouwens een mailing worden verstuurd naar de grootste klanten van De Post, de zogenaamde businessklanten, waarin de prijswijziging wordt aangekondigd. De gewone klanten worden pas begin januari op de hoogte gesteld.

Kan de staatssecretaris mij bevestigen dat de posttarieven vanaf 1 februari inderdaad zullen stijgen? Welke tarieven zullen wijzigen en hoe hoog zullen die prijsstijgingen zijn?

Hoe verantwoordt de staatssecretaris de prijsstijging?

Waarom worden gewone klanten veel later dan de businessklanten op de hoogte gesteld van de prijswijzigingen?

De heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken. - Ik moet mevrouw Van dermeersch teleurstellen. Haar vraag is eigenlijk zonder voorwerp. Globaal belopen de tariefaanpassingen die vanaf 1 februari 2006 gelden, ongeveer 3,5% en dat is minder dan de stijging van de index van de consumptiegoederen sinds mei 2004, de datum van de vorige tariefwijziging. Tussen mei 2004 en november 2005 is de index van de consumptiegoederen al met 3,45% gestegen. Naar alle waarschijnlijkheid zal de stijging van de posttarieven dus onder de indexstijging blijven.

De posttarieven stijgen dus inderdaad per 1 februari 2006, zij het beperkt. Dat moet De Post de kans geven haar prijzenpolitiek in overeenstemming te brengen met de inflatie en bepaalde investeringen te doen die een weerslag hebben op de kwaliteit van de dienstverlening. Een brief die prior wordt verzonden, zal dan 0,52 euro kosten in de plaats van de huidige 0,50 euro. De dienst van de aangetekende zendingen zal worden verbeterd. Men zal de weg die de zending aflegt, via een webtracker kunnen volgen. De prijsstijging zal behalve de inflatie, ook de investeringskost van de webtracker dekken. Uiteraard moeten er scansystemen worden gekocht. Bovendien zal ook de bezorging van de pakjes worden verbeterd. Zo wordt de leveringstermijn wellicht ingekort van vier naar twee dagen, wat ook de beperkte prijswijziging verantwoordt. Bovendien komt er geen stijging van de internationale standaardtarieven en de internationale Kilopost.

De businessklanten worden eerder op de hoogte gebracht dan de particulieren om hen de mogelijkheid te geven de prijswijziging in hun businessplan in te calculeren. Bedrijven hebben nu eenmaal andere noden dan particulieren. Het spreekt voor zich dat de tariefwijzigingen tijdig en in detail zullen worden aangekondigd. Vanaf volgende week zullen er ook naar de particulieren mailings worden gezonden.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BELANG). - Het is sterk dat ik op een vraag zonder voorwerp toch een uitgebreid antwoord krijg. Bij een `vraag zonder voorwerp' verwacht ik meteen dat de staatssecretaris zegt dat er geen prijsstijging komt. Die komt er dus wel degelijk, een stijging van 3,5% op priorzendingen en op non-priorzendingen zal ze volgens mijn berekening zelfs 4,6% bedragen. Of de index nu stijgt of niet, burgers zullen de stijging in hun portemonnee voelen. Burgers moeten dat ook incalculeren, mensen moeten elke maand rond komen. Ik betreur dus dat de gewone briefschrijvers van de nieuwe initiatieven die de staatssecretaris aankondigt, nagenoeg niets zullen horen, maar er wel voor moeten opdraaien. Het gevolg daarvan zal een verlaging van het postvolume zijn, met weer nieuwe prijsstijgingen. Zo geraakt men natuurlijk in een vicieuze cirkel.