3-1492/8

3-1492/8

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

23 DECEMBER 2005


Ontwerp van programmawet


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN