3-137

3-137

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 1er DÉCEMBRE 2005 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Mia De Schamphelaere au ministre de la Défense sur «l'absence d'examen de chef de musique des Guides et le problème persistant de l'hébergement de cet orchestre de musique à Heverlee» (nº 3-1155)

M. le président. - M. Vincent Van Quickenborne, secrétaire d'État à la Simplification administrative, adjoint au premier ministre, répondra au nom de M. André Flahaut, ministre de la Défense.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Bij de nieuwe aanstellingen van 17 februari 2004 voor de Muziekkapel van de Gidsen, die wereldfaam geniet, werden niet alle wettelijke bepalingen en procedures in acht genomen met betrekking tot het testen van de muzikale kennis en de capaciteiten om de leiding op zich te nemen en te dirigeren. Op dit moment is er de facto nauwelijks iets veranderd. Hoewel de minister als gevolg van het protest van de muzikanten zelf de benoeming van de `directeuren' in augustus 2004 heeft ingetrokken, blijven deze mensen de dienst uitmaken. Ondanks nieuwe plannen voor structuren en statuten, raakt door de onbekwaamheid van de huidige leiding de Muziekkapel van de Gidsen haar niveau kwijt en wordt er een loopje genomen met de loopbaanmogelijkheden.

Bovendien zijn de musici nu voor hun repetities aangewezen op een ongezonde en akoestisch slechte kelderruimte in Heverlee, die bovendien veel reis- en mobiliteitsproblemen oplevert.

Wanneer komen er examens waarbij rekening zal worden gehouden met de curricula van de kandidaten en met hun capaciteiten als dirigent?

Komt er een repetitieruimte met de nodige akoestische kwaliteiten?

De heer Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister. - Op 23 juni werd een nieuwe structuur voor de drie muziekkapellen van Defensie opgericht. Deze omvat een commandostaf met onder andere een administratieve en artistieke directie. De artistieke leiding werd toegewezen aan majoor-kapelmeester Crepin, bijgestaan door adjudant De Smet van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. De directie van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen werd toevertrouwd aan adjudant-chef-hoofdonderkapelmeester De Ridder, die deze functie sinds 1988 vervult. Deze aanstelling heeft geen invloed gehad op het niveau van de muziekkapel. Dat blijkt uit de talrijke nationale en internationale aanvragen voor dit beroemde orkest. Op het ogenblik worden grote muzikale projecten ontwikkeld. Dat gebeurde vroeger niet.

Op 1 december vindt een coördinatievergadering plaats tussen de staf van de muziekkapellen van Defensie en de algemene directie Human Resources met het oog op de rekrutering van nieuwe kandidaten officieren-kapelmeesters vanaf 2006. De aanstelling van nieuwe kapelmeesters kan pas na twee jaar opleiding. Deze opleiding, die zowel militair als muzikaal is, zal plaatsvinden in militaire opleidingsinstellingen, in de muziekkapellen en in de koninklijke conservatoria. Door de rekruteringen zullen de huidige kapelmeesters die de leeftijdslimiet bereiken, kunnen worden vervangen.

De repetitiezaal van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen in de kazerne van Heverlee is geen kelderruimte, zoals mevrouw De Schamphelaere beweert, maar de oude bioscoopzaal van het kwartier. Geluidsmetingen werden gedaan en er werden belangrijke infrastructuurwerken uitgevoerd. De muren en het plafond werden bekleed met akoestische panelen om weerklank te vermijden. Bovendien werd een mobiele akoestische bescherming aangekocht om muzikanten te beschermen tegen hoge en luide klanken. De akoestische kwaliteit van de zaal waarin 150 luisteraars kunnen plaatsnemen, heeft zelfs cd-producers ertoe aangezet geen studio meer te huren, maar de opnames in de zaal te doen.

(M. Staf Nimmegeers, premier vice-président, prend place au fauteuil présidentiel.)