3-1438/3

3-1438/3

Belgische Senaat

ZITTING 2005-2006

8 DECEMBER 2005


Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (zie stuk Kamer, nr. 51-2012/5).

Brussel, 8 december 2005.

De voorzitter van de Senaat,
Anne-Marie LIZIN.
De griffier van de Senaat,
Luc BLONDEEL.