3-105

3-105

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 14 APRIL 2005 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Mia De Schamphelaere aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid over źde resultaten van de controle op de woekerhandel in tickets╗ (nr. 3-732)

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Einde januari waren de 52.000 tickets voor het concert van de Ierse supergroep U2 via Internet in een mum van tijd uitverkocht. Nog dezelfde dag doken ze echter op allerhande veilingsites op, uiteraard tegen een veel hogere prijs. Tickets die 65 euro kosten, werden op die nieuwe veilingsites voor 1.200 euro verhandeld.

Na overleg met de sector besliste de minister van Economie om de verkopers actief op te sporen en na te gaan of ze voldoen aan de BTW-verplichtingen, of ze een ondernemingsnummer hebben en hun winsten aan de fiscus aangeven. De minister verklaarde toen dat wie via internet tickets koopt de volgende maanden een grondige controle mag verwachten en dat zijn diensten al bezig zijn met het identificeren en registreren van internetverkopers.

Het concert van U2 vindt plaats op 10 juni aanstaande. Kan de minister al resultaten van de grondige controle voorleggen?

Komen de opgekochte tickets na vaststelling van onregelmatigheden bij de aankoop weer vrij?

Hoe worden die tickets dan opnieuw op de normale markt gebracht?

De heer Marc Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid. - In de loop van de maand maart van dit jaar heeft de Cel Internetbewaking van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling een inleidend onderzoek gevoerd. Dankzij dat onderzoek kon een lijst worden opgesteld van de dienstverleners die als tussenpersoon hebben gediend voor de verkoop van de genoemde U2-tickets. We hebben ons vooral toegespitst op elektronische veilingplatforms of websites met zoekertjes. We zijn erin geslaagd een tiental dienstverleners uit BelgiŰ op te sporen en een dertigtal uit het buitenland. Het federale parket, dat bevoegd is voor het hele Belgische grondgebied en internationale contacten legt, werd hierover ingelicht en gevraagd om een specifieke machtiging tot verder onderzoek van de identiteiten bij de dienstverleners af te leveren, waarna grondiger onderzoek van de Cel Internetbewaking mogelijk is. Het federale parket en mijn diensten zullen samenwerken om deze toestand op te helderen.

Het is alleszins niet de bedoeling van het onderzoek om de tickets, die op onwettige wijze zouden zijn doorverkocht, weer op de markt te brengen, maar wel om de personen die de verkoop mogelijk hebben gemaakt, op te sporen en te controleren of de Belgische verkopers de wetgeving van economische en fiscale aard hebben nageleefd.

Op basis van de gegevens van het federale parket zullen we het dossier opvolgen en afhandelen.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Het verheugt me dat de minister een initiatief heeft genomen, maar de trage rechtsgang maakt het wellicht onmogelijk om de toestand nog vˇˇr het concert recht te zetten.

Wordt het onderzoek van het parket opgevolgd? Wordt er vooruitgang geboekt? Wellicht moet ik de minister van Justitie hierover ondervragen. Het volstaat niet een klacht over te maken aan het parket.

De heer Marc Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid. - Zodra het federale parket ons informatie verschaft over de identiteiten, zullen we alleszins stappen doen om de personen die de economische wetgeving hebben overtreden, te vervolgen of te beboeten.

Voorts zal het voor iedereen duidelijk worden dat bij ticketverkoop voor belangrijke evenementen, zowel eenmalige concerten als grote concerten die in de zomer worden georganiseerd, krachtdadig zal worden opgetreden. Het afschrikkingseffect van onze actie mag niet worden onderschat. Het zal degenen die menen op een gemakkelijke wijze veel geld te kunnen verdienen, tot nadenken stemmen.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Dat is inderdaad een belangrijk element. De ondernomen actie zal het mogelijk maken om in de toekomst meer preventief te werken. Als de identiteit van de dienstverleners op het internet gekend is, kunnen er maatregelen worden genomen om dergelijke oneerlijke praktijken tegen te gaan.

De heer Marc Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid. - Zonder de hulp van de organisatoren hadden we de identiteit van de dienstverleners nooit kunnen achterhalen.

De voorzitter. - We zetten onze werkzaamheden voort vanmiddag om 15.00 uur.

(De vergadering wordt gesloten om 11.40 uur.)