3-1005/3

3-1005/3

Belgische Senaat

ZITTING 2004-2005

17 FEBRUARI 2005


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 57/12 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen


TEKST AANGENOMEN IN PLENAIRE VERGADERING EN AAN DE KONING TER BEKRACHTIGING VOORGELEGD


De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de commissie aangenomen tekst (zie stuk Kamer 51-1449/4).

Brussel, 17 februari 2005.

De voorzitter van de Senaat,

Anne-Marie LIZIN.

De griffier van de Senaat,

Luc BLONDEEL.