Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-29

ZITTING 2004-2005

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in 't Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in 't Frans


Vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven Overheidsbedrijven

Vraag nr. 3-1656 van de heer Istasse d.d. 27 oktober 2004 (Fr.) :
De Post. — Problemen bij de postbestelling. — Zaterdagdienst.

Burgers uit Verviers hebben regelmatig problemen met de bestelling van hun post. Er is niet alleen sprake van een laattijdige bestelling, sommige krantenabonnees ondervinden ook moeilijkheden bij de bezorging van hun krant op zaterdagochtend.

De krantenronde op zaterdag wordt immers niet uitgevoerd door het gewone personeel en er is niet voorzien in een adequate vervanging voor het geval de besteller ziek is. Bovendien kunnen de benadeelde burgers niet telefonisch hun beklag doen bij De Post in Verviers omdat daar geen permanentie is.

Het leek me dan ook nodig de geachte minister te wijzen op dit aanhoudende probleem in Verviers.