3-91

3-91

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 23 DÉCEMBRE 2004 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Questions orales

Question orale de Mme Mia De Schamphelaere au ministre de la Mobilité sur «l'action relative au stationnement des médecins qui effectuent une visite à domicile» (nº 3-515)

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Gisteren startte de Artsenkrant een actie onder het concept `Aanvaard Aangepast Parkeren', ook wel de AAP-actie genoemd. Dertigduizend plastic kaarten werden uitgedeeld met aan de ene zijde AAP en aan de andere zijde SINGE of Stationnement Illicite Non Gênant Exigé.

Een streng parkeerbeleid is nodig, maar heeft gevolgen voor de beroepsuitoefening van huisartsen. Zowel bij huisbezoeken als bij dringende noodoproepen geraken zij nog moeilijk op een redelijk tijdstip bij de patiënt. Het moeilijk of niet vinden van een geschikte parkeerplaats komt nu nog boven de groeiende immobiliteit, vooral in de steden.

De actievoerende artsen en huisartsen hebben zelfs een aantal regels uitgewerkt die als basis kunnen dienen voor een gedoogbeleid voor foutparkeren bij huisbezoeken en noodoproepen:

Er moet een teken op de wagen zijn aangebracht;

Er moet steeds één meter voetpad en drie meter rijweg vrij blijven;

Er kan desnoods worden geparkeerd op een laad- en losplaats, een taxi- of politieplaats of een plaats voorbehouden voor mindervaliden.

Op basis van deze regels hebben de Brusselse huisartsenverenigingen reeds afspraken gemaakt met de Brusselse procureur des Konings.

Een maand geleden verklaarde de minister van Mobiliteit dat hij hierover contact zou opnemen met de minister van Justitie.

Wat is het resultaat van dit overleg?

Kan minister Landuyt akkoord gaan met een gedoogbeleid dat per gerechtelijk arrondissement wordt afgesproken of is een algemene afspraak meer aangewezen?

Is een strikt omschreven aanpassing van de verkeerscode waarbij wordt gegarandeerd dat huisbezoeken een gemeenschapsdienst zijn, niet de aangewezen weg?

De heer Renaat Landuyt, minister van Mobiliteit. - De AAP-actie houdt ook het risico in dat de wandelende verbalisanten een en ander persoonlijk opvatten, wat hopelijk toch niet de bedoeling van de actievoerders is. Ook vrees ik dat de AAP-kaart symbool staat voor een bepaalde mentaliteit.

De verkeerswet heeft tot doel de verkeersveiligheid te doen toenemen door iedereen de verkeersregels te doen naleven. Als er één beroepscategorie is die weet wat gevolgen van ongevallen met lichamelijke letsels zijn, dan zijn het wel de artsen. Eigenlijk zouden zij meer dan anderen het voorbeeld moeten geven inzake de naleving van de verkeersregels.

Het klopt niet dat met de procureur des Konings van Brussel een akkoord is gesloten over het permanent overtreden van de regels inzake het foutparkeren. Wel heeft de procureur des Konings met de verschillende Brusselse gemeenten een overleg opgestart teneinde na te gaan of de regels kunnen worden verduidelijkt. Het standpunt van de minister van Justitie zal afhangen van de resultaten van dit overleg.

Persoonlijk ben ik geen voorstander van een afwijking, maar wel van duidelijkheid. Misschien moeten we het bestaan van het principe `nood breekt wet' nog eens duidelijk toelichten. Dit principe geldt zeker voor artsen die mensen in nood wensen te helpen en is te verkiezen boven een `apenstreek'.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Natuurlijk kan het principe `nood breekt wet' worden toegepast, maar hiervoor moet een procedure voor de rechtbanken worden doorlopen. Wie een goede advocaat heeft, heeft meer kans op succes.

Verschillende huisartsen hebben reeds meermaals zeer hoge boetes moeten betalen omdat ze geen parkeerplaats vonden in de buurt van de woonst van hun patiënt. Het parkeerbeleid is een van de elementen die het huisbezoek ontmoedigen.

In Antwerpen werd een praktische oplossing gevonden voor personen die een boodschap van korte duur willen doen, het zogenaamde krantenparkeren. Hierbij is het parkeren gedurende de eerste tien minuten gratis. Er bestaan dus praktische oplossingen teneinde ellenlange procedures te vermijden. Blijkbaar wil de minister hierop niet ingaan.