3-89

3-89

Sénat de Belgique

Annales

MARDI 21 DÉCEMBRE 2004 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Erika Thijs au ministre de la Défense sur «le démantèlement des F-16» (nº 3-505)

Mme la présidente. - M. Rudy Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, répondra au nom de M. André Flahaut, ministre de la Défense.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - In een interview in Het Belang van Limburg kondigt de minister van Landsverdediging aan dat we van 90 naar 72 F-16's zullen gaan. Dat betekent dat ongeveer 18 F-16's moeten verdwijnen. Wellicht heeft de minister een gegronde reden hebben om die vliegtuigen aan de grond te houden.

Is het juist dat het Belgische leger zijn luchtcomponent terugbrengt op 72 F-16's? Zo ja, tegen wanneer worden die F-16's uit de vlucht genomen? Wat is de reden om 18 vliegtuigen uit de vlucht te nemen? In principe stelt de VS een veto tegen een verkoop van dergelijke vliegtuigen om te vermijden dat ze verkocht worden aan de zogenaamde schurkenstaten. Wat zal het leger met de uit de vlucht genomen F-16's doen? Moeten de vliegtuigen inderdaad tot schroot worden herleid? Zo ja, is dat geen verspilling van militaire middelen zeker als sommige vliegtuigen nog geen 5.000 vluchturen hebben uitgevoerd?

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Overeenkomstig het stuurplan Defensie van 2003 zal het ministerie van Landsverdediging het aantal F-16's inderdaad verminderen van 90 tot 72. De overtollige vliegtuigen worden uit dienst genomen vóór eind 2004.

De vlootreductie past in de algemene doestelling om een kleinere, meer flexibele, mobielere, beter uitgeruste en sneller inzetbare defensie tot stand te brengen. Het aantal F-16's wordt gereduceerd om te kunnen voldoen aan ons ambitieniveau binnen de EU en de NAVO en een kwaliteitsvolle training voor onze piloten te garanderen. Daardoor kunnen we de werkingskosten reduceren en op efficiënte wijze de noodzakelijke continue modernisering van de F-16 vloot realiseren.

Afhankelijk van het overblijvend potentieel van de vliegtuigen, worden de vliegtuigen als een geheel of als wisselstukken verkocht. In beide gevallen wordt het akkoord van de Verenigde Staten gevraagd.

Verschroting is een optie die slechts in aanmerking komt voor de vliegtuigen met het minste potentieel en wordt hoe dan ook alleen toegepast op het karkas van het vliegtuig nadat alle bruikbare stukken zijn verwijderd. De term `potentieel' moet ruim gezien worden. Als verbeteringsprogramma's worden toegepast, betekenen die een belangrijk complement aan het resterende potentieel vluchturen.

Mevrouw Erika Thijs (CD&V). - Aangezien de minister van Landsverdediging niet aanwezig is, kan ik moeilijk reageren. Als ik het goed begrepen heb, worden de 18 F-16's eerst ontmanteld om vervolgens te worden verkocht en weer te worden geassembleerd. Op die manier wordt het verdrag met de VS omzeild. Dat is toch absurd. Toch had ik graag geweten aan welk land de F-16's worden verkocht en wanneer ze uit België vertrekken.