3-69

3-69

Sťnat de Belgique

Annales

JEUDI 8 JUILLET 2004 - S…ANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Anke Van dermeersch au ministre des Affaires sociales et de la Santť publique sur ęle financement des soins palliatifs en milieu hospitalierĽ (nļ 3-335)

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BLOK). - De palliatieve zorgverlening is structureel verankerd in onze gezondheidszorg en dat is goed. Maar ook al leveren de mensen in de palliatieve sector uitstekende werk, toch is de situatie van patiŽnten die palliatieve verzorging nodig hebben ten gevolge van een chronische ziekte, vaak schrijnend. Voor hen is er in de huidige maatschappij en in de huidige gezondheidszorg nergens plaats. De meeste van de bestaande palliatieve eenheden in ziekenhuizen willen er echt zijn voor terminale patiŽnten, maar moeten vaak om praktische en financiŽle redenen afzien van de opname van chronisch zieken.

Meestal komt deze categorie van terminale patiŽnten slechts in aanmerking voor een korte opname - ongeveer ťťn maand - om de mensen thuis even op adem te laten komen. Bovendien worden deze patiŽnten meestal niet in de palliatieve eenheid van de ziekenhuizen opgenomen, maar doorverwezen naar de afdeling intensieve zorg, waar men geenszins over de nodige personeelscapaciteit beschikt om palliatieve verzorging te geven. Palliatieve verzorging vraagt nu eenmaal veel menselijke aandacht en in de afdeling intensieve zorg heeft men in principe enkel de mogelijkheid tot monitoring van patiŽnten.

Hoeveel erkende palliatieve zorgeenheden zijn er momenteel? Welke sommen worden uitgekeerd aan de palliatieve eenheden, bijvoorbeeld de ligdagprijs? Wat is de huidige personeelsbezetting van de palliatieve eenheden? Hoe staat de minister tegenover een forse verhoging van de financiŽle middelen voor de palliatieve afdelingen in ziekenhuizen om deze in staat te stellen de palliatieve functie op een volwaardige wijze uit te bouwen?

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - Er zijn 51 erkende eenheden voor palliatieve zorg. Samen hebben ze 360 geprogrammeerde bedden. Op 1 januari 2004 werd 43.853.315 euro toegekend. Hiermee wordt anderhalf voltijds equivalent verplegend en verzorgend personeel per bed gefinancierd. Dat stemt overeen met de normen voor dit type van bedden.

Hier bovenop werd de palliatieve zorg in de ziekenhuizen op 1 januari 2004 als volgt gefinancierd: 10.192.099 euro voor de acute ziekenhuizen; 153.087 euro voor alleenstaande G-diensten en 576.092 euro voor Sp-diensten. Ten slotte bedraagt het budget dat in 2004 aan de platformen voor palliatieve zorg werd toegekend, 1.956.000 euro.

De middelen die de ziekenhuizen krijgen, zijn dus niet onaanzienlijk. Een verhoging van de middelen kan maar worden overwogen na een grondige evaluatie van de behoeften.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BLOK). - Hoe zal er geŽvalueerd worden en is die evaluatie al begonnen? De sector klaagt immers over een tekort aan middelen.

De heer Rudy Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. - De resultaten zouden eind juli beschikbaar zijn. In september kunnen we dan nagaan of een verhoging van de middelen nodig is.