3-66

3-66

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 24 JUIN 2004 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Anke Van dermeersch au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur sur «le retard pris dans l'homologation des valises intelligentes light» (nº 3-370)

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BLOK). - We appreciëren dat sinds 1 april 2004 de lichte plofkoffer voor zelfstandige ondernemers, handelaars, beoefenaars van vrije beroepen en KMO's toegevoegd is aan de lijst van investeringen die in aanmerking komen voor een verhoogde fiscale aftrek. Alleen is het gebruik van dergelijke lichte plofkoffers nog lang geen feit.

Begin dit jaar vroeg ik aan de minister waarom de kleine plofkoffers voor zelfstandigen zo lang uitblijven. De light CIT of kleine plofkoffer zou de zelfstandigen in staat stellen hun inkomsten op een betaalbare en vooral op een veilige manier naar de bank te brengen. In februari 2003 werden die geldkoffers met groots mediageweld aangekondigd, maar bijna anderhalf jaar later zijn ze nog steeds niet in gebruik.

In januari waren twee potentiële versies van het product voorhanden, die op dat moment uitgebreid werden getest op hun veiligheid volgens een goedkeuringsprocedure uit 1997. Uit goede bron verneem ik dat tot op heden nog steeds geen enkele koffer werd gehomologeerd. Nochtans maakte de operationalisering van die plofkoffers ook al deel uit van de UNIZO-prioriteiten voor de bijzondere ministerraad over `Veiligheid en Justitie' van 30 en 31 maart laatstleden. De plofkoffer zou begin 2004 beschikbaar zijn!

Bovendien verneem ik dat ook de klassieke plofkoffers voor gewone geldstransporten, wat de homologatie betreft eenzelfde lijdensweg tegemoet gaan. Door de strenge homologatienormen is slechts een klein aantal systemen goedgekeurd. Een bepaalde uitgave van de klassieke versie is immers dringend aan vervanging toe en er zouden al gesprekken zijn gevoerd tussen de administratie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en de groep ALRO over de licentie van plofkoffers voor cash- en waardetransporten op basis van een pyrolsysteem.

Daarom volgende vragen.

1.Hoever staat het met de goedkeuringsprocedure van de lichte plofkoffers en klopt het dat tot dusver geen enkel systeem werd gehomologeerd? Hoeveel systemen komen in aanmerking voor homologatie, en meer bepaald welke?

2.Overweegt de minister de normen voor de lichte plofkoffers te herzien, zoals UNIZO al meermaals heeft gevraagd?

3.Kan de minister de zelfstandigen meedelen wanneer de lichte plofkoffers uiteindelijk ter beschikking zullen worden gesteld?

4.Klopt het dat er soortgelijke problemen zijn voor de klassieke plofkoffers? Hoeveel systemen van klassieke plofkoffers zijn tot op heden gehomologeerd? Wat waren de resultaten van de gesprekken met ALRO? Lopen momenteel nog onderhandelingen met andere ondernemingen?

De heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken. - De voorbije maanden zijn belangrijke stappen gezet om van de kleine plofkoffer of de light CIT een gebruiksvriendelijk product te maken.

De vertegenwoordigers van de zelfstandige ondernemers UNIZO, LVZ en het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen vroegen expliciet de organisatorische normen voor het gebruik van de plofkoffer bij te sturen nog voor een product op de markt zou komen.

Het bestaande organisatorische kader wordt geregeld bij een koninklijk besluit van 7 april 2003 en bij een CAO van 8 mei 2003.

Tijdens de bijzondere ministerraad Veiligheid en Justitie van 30 en 31 maart is expliciet beslist zowel het koninklijk besluit als de CAO opnieuw te bekijken. Intussen zijn de gesprekken met de werknemersorganisaties gestart.

Ik kan bevestigen dat de light CIT wordt beschouwd als een veiligheidsinvestering die fiscaal aftrekbaar is.

Vandaag zitten de producten van het Zwitserse bedrijf Villiger en het Britse Spinnaker in de laatste fase van de goedkeuringsprocedure voor de light CIT. Die fase blijkt moeilijk, maar is wel cruciaal. Tijdens de finale proef moet een voldoende ontwaarding van de biljetten vastgesteld kunnen worden. Het bijsturen van de technische norm om snel een minder kwaliteitsvol product op de markt te kunnen krijgen, is niet aan de orde. Wel worden de fabrikanten door de technici van de aangestelde laboratoria maximaal ondersteund tot het optimaliseren van hun product.

Het is een beetje trial and error, wat volkomen normaal is voor fabrikanten die dat soort producten voor de eerste keer op de Europese markt willen brengen.

Wat de klassieke systemen betreft van de vooral door banken gebruikte grote plofkoffers, zijn er drie goedgekeurd, namelijk van volgende fabrikanten: het Zwitserse bedrijf Villiger, het Franse Axytrans en het Belgische Agis.

De technische normen voor de klassieke systemen zijn even strikt als die voor de light CIT. Daardoor wordt België, in vergelijking met andere Europese lidstaten, met zeer weinig overvallen op waardentransporten geconfronteerd.

Het pyrolsysteem wordt toegepast door fabrikant Agis. Tot het verlengen van de goedkeuring is er inderdaad een nieuwe testprocedure aan de gang. Voor de light CIT is door dat bedrijf geen aanvraag ingediend.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VL. BLOK). - Ik dank de minister voor het uitgebreide en duidelijke antwoord. Na het mediageweld waarmee de plofkoffer werd aangekondigd, is het stil gebleven. Het is spijtig dat de koffers nog niet beschikbaar zijn, maar het verheugt me dat er stappen in de goede richting worden gedaan.