3-45

3-45

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 4 MAART 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Ludwig Vandenhove aan de minister van FinanciŽn over ęde herstructurering van de administratie van FinanciŽnĽ (nr. 3-223)

De heer Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT). - Toen ik mijn vraag begin deze week indiende, wist ik niet dat ze zo actueel zou zijn. Vanochtend ging het in de berichtgeving van Radio1 immers over de herstructurering van de administratie van FinanciŽn. Een woordvoerder van de minister verklaarde dat er een herstructurering op til is.

Kan de minister dat bevestigen? Wat is de timing?

Volgens het radiobericht van vanochtend wil de minister met de vakbonden en het personeel overleg plegen over de gevolgen voor het personeel. Is dat inderdaad het geval?

In Limburg zouden 21 van de 34 kantoren verdwijnen. Dat is een bijzonder zware klap. Van de vijftien kadasterkantoren zouden er nog vijf overblijven. Kan de minister die cijfers bevestigen?

Ten slotte is, naast het personeel, ook de dienstverlening heel belangrijk. Volgens het radiobericht wil de minister die ondanks de herstructurering nog verbeteren. Hoe kan de minister een grote centralisatie en het afschaffen van kantoren rijmen met een betere dienstverlening aan de burger?

De heer Didier Reynders, minister van FinanciŽn. - Er komen vele vragen over de modernisering van de administratie van FinanciŽn. Het is een zeer complex proces.

Om te beginnen zal er meer geÔnvesteerd worden in nieuwe informatica en nieuwe technologieŽn. In 1999 beschikte het departement daarvoor over een begroting van 45 miljoen euro; vandaag is dat meer dan 100 miljoen euro.

Vervolgens zullen we een nieuw loopbaanconcept uitwerken. Dat is een ingewikkelde kwestie. Het begon met Copernicus, dat voor het departement FinanciŽn vertaald werd in Coperfin. Op het ogenblik onderhandelen we met de vakbonden over de concretisering daarvan voor de niveau's B, C en D. Ze vragen om dezelfde redenering te volgen voor niveau A. Ik heb onlangs een nieuw voorstel voor de niveau's B, C en D op tafel gelegd. Na informele contacten met de vakbonden en een formele vergadering hebben ze gevraagd om met de uitwerking van een algemene visie inzake niveau A te wachten tot begin april. Toch willen we doorgaan met de uitwerking van een nieuwe loopbaan. Daarin zitten naast een hogere wedde, misschien ook nieuwe functieprofielen.

Ten derde is er een probleem met de lokalisaties. We hebben zeer veel gebouwen, maar die bieden de ambtenaren niet altijd goede werkomstandigheden en de belastingplichtigen niet altijd een goede dienstverlening. Er is nu een voorstel van het directiecomitť van de FOD FinanciŽn. Het behelst een project op middellange termijn tot 2010 ŗ 2012 en dus niet tot 2004. De administratie van FinanciŽn beschikt thans over 640 gebouwen en we willen komen tot ongeveer 235. In Leuven hebben we nu ťťn gebouw voor de administratie van FinanciŽn, de oude Philipstoren, waarin ook andere administraties een plaats hebben gevonden.

Vroeger waren al die diensten verspreid over 20 gebouwen. De werkomstandigheden voor het personeel zijn er beter. Ook voor de belastingplichtigen is het makkelijker dat diensten zoals BTW, Directe Belastingen, Kadaster en Registratie gecentraliseerd zijn.

Tegen 2010-2012 willen we het aantal gemeenten met een permanent kantoor van FinanciŽn verminderen van 208 tot 151. Daarnaast willen we 174 contactcentra oprichten. Die centra zijn belangrijk voor een optimaal contact tussen de administratie van FinanciŽn en de belastingplichtigen.

De voorzitter van het Directiecomitť heeft twee dagen geleden op vraag van de commissie voor de FinanciŽn een uiteenzetting gehouden in de Kamer. Ik zal de documenten hiervan naar de commissie voor de FinanciŽn van de Senaat sturen.

Voor Limburg geef ik het voorbeeld van Tongeren. Daar komt nu ťťn nieuw gebouw in plaats van zes. Het gaat weliswaar om centralisatie, maar het betreft een centralisatie van verschillende diensten die nu in ťťn gebouw te vinden zullen zijn.

Het directiecomitť stelt inderdaad voor om in Limburg de kantoren af te schaffen in bepaalde gemeenten, meer bepaald in Leopoldsburg, Lommel, Maaseik, Neerpelt en Voeren. Het gaat hier nog om een voorstel.

Er zullen niet alleen nieuwe contactcentra worden opgericht, maar misschien ook nieuwe samenwerkingsverbanden worden aangegaan met de gemeenten, de OCMW's of andere besturen om een contactpunt te hebben in die gemeenten. In Limburg plannen we bijvoorbeeld tien contactcentra, namelijk in Beringen, Borgloon, Bree, Genk, Hasselt, Houthalen-Helchteren, Lanaken, Overpelt, Sint-Truiden en Tongeren.

We zullen ook gesprekken voeren met andere diensten, zoals met de Regie der Gebouwen, om na te gaan of de renovatie van oude gebouwen, die nodig is voor de herstructureringen, mogelijk is. Zo zal op 1 januari 2005 het kantoor van Brussel, dat momenteel gehuisvest is in de Financietoren, verhuizen naar een ander gebouw, de North Galaxy. Meer dan 3000 ambtenaren zullen verhuizen. Dat is niet alleen een goede zaak voor de ambtenaren, maar ook voor de belastingplichtigen. We staan aan het begin van een lang proces, waarbij vele onderhandelingen zullen worden gevoerd over het voorstel van het directiecomitť, dat opgesteld werd op basis van de werkmethode van de FOD FinanciŽn.

De heer Ludwig Vandenhove (SP.A-SPIRIT). - Ik ben tevreden met het omstandige antwoord van de minister. Het overleg met de vakbonden is in deze zaak zeer belangrijk.

Ik begrijp het belang van het centraliseren van verschillende diensten in ťťn stad. De minister moet er echter op toezien dat de dienstverlening aan de burger wordt gewaarborgd en dat de steden en gemeenten worden betrokken bij de beslissingen. Het is niet wenselijk dat de burger die zich nu kan wenden tot een kantoor in zijn eigen gemeente, naar een contactpunt in een andere gemeente zal moeten gaan. Ik denk evenwel dat we zowel over het aspect personeel als over het aspect dienstverlening in alle openheid zullen kunnen debatteren.

De heer Didier Reynders, minister van FinanciŽn. - Zoals gezegd zal ik alle nodige documenten aan de commissie voor de FinanciŽn van de Senaat bezorgen.