3-43

3-43

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 12 FEBRUARI 2004 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om een management- of staffunctie uit te oefenen in een overheidsdienst (Stuk 3-443) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

De voorzitter. - De heer Cornil verwijst naar zijn schriftelijk verslag.

Mevrouw Mia De Schamphelaere (CD&V). - Wij zullen ons onthouden, niet omdat we geen voorstander zijn van een aanvullend pensioen voor de personen die in de Copernicus-hervorming zijn gestapt en bijzondere mandaten op zich hebben genomen, maar wel omdat wij van oordeel zijn dat de oplossing te detaillistisch is en er geen algemeen systeem wordt uitgewerkt met het oog op een flexibilisering van het overheidsapparaat. Dit wetsontwerp is toepasbaar op bepaalde personen, maar in de toekomst zal voor ander overheidspersoneel weer een nieuw systeem van aanvullende pensioenen moeten worden uitgedokterd.

Daarenboven klagen we het misgebruik van het Fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels aan. Dat fonds is opgericht met het oog op een bijzondere solidariteitsbijdrage voor de laagste pensioenen.

De heer Frank Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen. - Ik zal de interessante discussie in commissie niet heropenen. Ik heb er nota genomen van de genuanceerde argumenten van de CD&V-fractie.

Hoewel ik mevrouw De Schamphelaere niet zal kunnen overtuigen, wil ik toch benadrukken dat het ontwerp geen perverse of omgekeerde solidariteit organiseert ten nadele van het Fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels. Op korte termijn zullen de managers in openbare dienst zelfs louter bijdragebetalers zijn inzake pensioenen.

-De algemene bespreking is gesloten.